นายพงษ์ศักดิ์  นิลประภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่า  กรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่มวงเงินทดรองช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อีก 50 ล้านบาท รวม 100 ล้านบาท  ซึ่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือมีมติให้ใช้ซ่อมและก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย

 มติชน (คอลัมน์ย่อยข่าวท้องถิ่น) : 27 ธ.ค. 49