แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 26 ธ.ค.49

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 26 ธ.ค.49

           ครม. เห็นชอบ ธอส .กู้เงินงบประมาณปี2550 วงเงิน 38,138 ล้านบาท             โฆษกรัฐบาลแถลงด้วยว่า ครม. ได้ให้ความเห็นชอบเรื่อง การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์        ในปีงบประมาณ 2550 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

          1.   อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินในประเทศ จำนน 38,138 ล้านบาท

          2.  เงินกู้เพื่อการทำ Securitization 10,000 ล้านบาท ซึ่งให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติยอดนี้

          3.  อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการ กู้เงิน และการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ เงินกู้นี้ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และอื่น ๆ ในส่วนของ ธอส. จำนวนเงินทั้งหมด 48,138 ล้านบาท ประกอบด้วย

           -   การกู้เงินชำระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย 7,800 ล้านบาท

          -   เพื่อชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ 8,338 ล้านบาท

          -   เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 22,000 ล้านบาท

          -   เพื่อการทำ Securitization 10,000 ล้านบาท

ผู้จัดการออนไลน์ : 27 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#ธอส.

หมายเลขบันทึก: 69621, เขียน: 27 Dec 2006 @ 09:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)