BAR :: โครงการผลิตสื่อ E-Learning วิชา GE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1)

ความเป็นมา

        ตามที่อาจารย์ที่สอนวิชาศึกษาทั่วไป ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อฯ (e-Learning) เพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการดังกล่าว ท่านอธิการบดีได้ อนุมัติในหลักการและ แต่ก็ให้มาหารือกับท่านรองฯ สังคม เรื่องค่าใช้จ่าย ระบบฯ และรายวิชา ..เนื่องจากเรื่องนี้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD) มีภารกิจเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

CARD เชิญอาจารย์ผู้เสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อปรึกษา

        หลังจากที่ท่านรองฯ สังคม ภูมิพันธุ์ ได้มอบหมายให้ผมดำเนินการเรื่องนี้ ผมจึงได้เรียนเชิญอาจารย์ที่ทำโครงการวิจัยฯ เพื่อหาพูดคุยแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยฯ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน อาจเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้ได้อีกช่องทางหนึ่ง ประหยัดทรัพยากร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย CARD เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ และ ผลิตสื่อการสอนให้กับโครงการวิจัยฯ แนวทางการดำเนินการโครงการวิจัยฯ วิชาศึกษาทั่วไป (GE) ของมหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไร ..ไว้ให้คุยกันสรุปถึงทางอย่างไรก่อน (ติดตามตอนที่ 2)

วิชิต ชาวะหา
@CARD
26-12-2006

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#e-learning#msu#card#msukm#msu-km#วิชิตชาวะหา#cardmsu

หมายเลขบันทึก: 69485, เขียน: 26 Dec 2006 @ 14:37 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับที่นำมาแบ่งปัน
  • เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก ถ้าได้พูดคุยหารือแนวทางทำร่วมกัน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพได้
  • จะรอฟังผลในฐานะที่เป็นผู้ร่วมโครงการคนหนึ่งในวิชา ศึกษาทั่วไป (GenEdu) ครับ