ความเห็น 124430

BAR :: โครงการผลิตสื่อ E-Learning วิชา GE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับที่นำมาแบ่งปัน
  • เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก ถ้าได้พูดคุยหารือแนวทางทำร่วมกัน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพได้
  • จะรอฟังผลในฐานะที่เป็นผู้ร่วมโครงการคนหนึ่งในวิชา ศึกษาทั่วไป (GenEdu) ครับ