คู่มือท่องเที่ยวฮ่องกงที่สมบูรณ์สำหรับคนไทย

ขอบคุณคุณ Gaobear จาก pantip.com ครับที่กรุณาแจกจ่ายให้ทุกคนสามารถเที่ยวได้อย่างจุใจตามสไตล์คนไทย

http://gotoknow.org/file/thiraw/hkguide+part1.pdf

http://gotoknow.org/file/thiraw/hkguide+part2.pdf