รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรมอนามัย

kong
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย

 ในที่ประชุมเชิงปฎิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมจัดทำเกณฑ์การจัดการความรู้กรมอนามัย ปี 2550" ในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมานั้น ประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งของการเล่าเรื่องการทำ KM ในองค์ต่าง ๆ ของกรมอนามัย คือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากการจัดประเด็นที่ได้ฟังจากการเล่าเรื่อง พอจะมีรูปแบบที่ทำกันเป็นส่วนใหญ่อยู่  4  รูปแบบคือ   

1. การประชุมสัมนาโดยมี Section หนึ่งให้มีการพูดคุยปัญหาและอุปสรรค์

2. การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานดีเด่น

3. การศึกษาดูงาน

4. การทำ AAR หลังการการดำเนินงาน

 โดยวิทยากรได้สรุปคร่าว ๆ ว่ารูปแบบอะไรก็ได้ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ทั้งสิ้น และมีรูปแบบอีกมากมายที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเป็น F2F หรือผ่านสื่อต่าง ๆ ก็ได้  แต่ในประสบการณ์จริงรูปแบบดังกล่าว เราได้ถือปฎิบัติกันมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้เรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ KM  แค่นั้นเอง

ในส่วนตัวอยากจะเสนอรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรานึกไม่ถึง คือการเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านเองอาจไม่รู้กลวิธี KM แต่หากเราได้พูดคุยและเจาะประเด็นได้ดีแลว เราสามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาเป็นประโยชน์กับการทำงานได้

อีกประการหนึ่งการถอดบทเรียน โดยการพูดคุยโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าเป็น mind map, Tree model หรือ โมเดลก้างปลา ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสิ้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่อง KM ของคนอยากจะเล่า และอยากรู้

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 69478, เขียน: 26 Dec 2006 @ 13:55 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)