เรียนรู้การเป็นผู้นำ ด้วยการสร้างผลงาน

 เดินทางกลับจากสุวรรณภูมิ ที่ไม่ค่อยจะภูมิใจ ห้องน้ำห้อง VIP โถฉี่น้ำไม่ใหล กลิ่นไม่สะอาดครับ

 ช่วงวันที่มาจากขอนแก่นอารมณ์ดีครับเพราะเครื่องจอดเข้างวง แต่เหตุการณ์กลับผลิกผัน เดินเข้างวงด้วยความภาคภูมิใน แต่เดินไปลงบันได ต่อรถอีก แล้วไปเดินขึ้นบันไดเลื่อน เพื่อออกจากสนามบินดีครับ

 สรุป ออกประตูเครื่อง>>เข้างวง>>เดินลงบันได>>นั่งรถต่อ>>บริเวณขาเข้า>>บันไดเลื่อน>>รับกระเป๋า>>ออกจากสนามบิน

 เข้าเรื่องครับ บริษัท Weber Shandwick Worldwide ได้ยกตัวอย่าง "ผู้นำที่ดี" เช่น ลีกวนยู บิล คลินตัน และ บิล เกตส์ เขาทำตัวอย่างไร

 ๑. มีความสามารถในการชักจูงคน ที่เรียกว่า Convincing Ability โดยที่ต้องมีอุดมการณ์ที่ชัดเจน และ ผู้นำต้องมีบุคลิกภาพ รวมทั้งมีปัญญา

 ๒. มีความสามารถที่ทำได้อย่างที่พูด คือ การทำตามสัญญา

 ๓.มีความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 สรุป "ตติยัมปิ" คือ ผู้นำต้องสร้างผลงาน

 ลองมาทำ AAR หรือ ทบทวน ชีวิตตลอดปี ๒๕๔๙ "เรามีผลงานอะไรบ้าง ครับ"

JJ