วันจันทร์ที่  25  ธันวคม  2549

  ในวันนี้ดิฉันลางานอีกแล้วคะ  เนื่องจากป่วยไม่สบายจากการปวดศรีษะ  อาเจียนไม่หยุด  จึงของพี่ปุ๋ยลางานหยุดอีก  1  วัน  คะ

ปวีณา  ชูราศรี

กฟผ.