ผ่านไปทาง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ สังเกตเห็นป้านประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ริมทาง


เห็นข้อความนี้แล้ว สะดุดใจ ว่า คืออะไรกันแน่

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เทศบาลตำบลบัวขาว ทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพครอบครัว ตามรอยพ่อ คุณธรรมนำชีวิต
ยายจูงหลาน ประสานใจ


โดยการ ฝึกอบรมด้านคุณธรรม สำหรับสมาชิก สร้างกระบวนการให้เกิดความเข้มแข็งในครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา กำหนดทิศทาง ตลอดจนร่วมใจแก้ไขปัญหาครอบครัว ทำความดีถวายแด่ในหลวงในปี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

สถานที่ หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์

จะมีพ่อ-แม่- ปู่-ตา-ยาย-ย่า-ลูกหลาน แต่ละครอบครัว จูงมือเข้ารับอบรมธรรมะจากพระคุณเจ้าในแบบครอบครัว

ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ นำแพทย์ พยาบาลมาตรวจสุขภาพช่องปาก วัดสายตา ลงทะเบียนและมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบัวขาว อ.กุฉินารายณ์

....กิจกรรมแบบนี้ จะสร้างสามสัมพันธ์ในครอบครัวให้แนบแน่น เป็นเกราะคุ้มกันภัยที่จะเข้ามาทำลายระบบครอบครัวจากสังคมภายนอกได้


โครงการดีๆแบบนี้ เข้าท่าครับ....

หวนคิดดู คุณเคยจูงมือคนในครอบครัวไปฟังธรรมะด้วยกันบ้างหรือไม่?

-