กิจกรรมผ่าตัดรับยาระงับความรู้สึกปลอดภัยกลับบ้านได้ภายใน 1 วัน

อยู่ยง อนันตโชติ และคณะ
พยาบาลวิสัญญีโรงพยาบาลพังงา


เนื่องจาก การดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยนอก ยังไม่มีระบบการคัดกรองและดูแลอย่างชัดเจน ทำให้ขาดความมั่นใจและความปลอดภัยในการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลภายใน 1 วัน ดังนั้น ถ้าสามารถจัดทำระบบการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยนอกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย

วิธีการศึกษา
- เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2549 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่เป็นร้อยละและค่าเฉลี่ย
1. จัดทำระบบนัดและตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึก
2. เลือกผู้ป่วยในระยะทางที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
3. ดูแลผู้ป่วยทั้งระหว่างและหลังผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึก โดยจะจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านเมื่อผู้ป่วยผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย หลังให้ยาระงับความรู้สึก
4. จัดทำระบบตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึก โดยที่ผู้ป่วยสามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ทันที เมื่อมีความผิดปกติ/ ข้อสงสัย

ผลการศึกษา
- พบผู้ป่วยมารับบริการในระบบการดูแลผู้ป่วยแบบไป-กลับ จำนวน 21 ราย (เด็ก 8 ราย, ผู้ใหญ่ 13 ราย) ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จำนวน 19 ราย (90.48%) โดยพบภาวะแทรกซ้อนรุนแรง คือ มีเลือดออกบริเวณผ่าตัดเมื่อกลับถึงบ้าน 1 ราย และไม่สามารถติดต่อได้ 1 ราย รวม 2 ราย (9.52%)

สรุป
- การทำผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึกแบบ ไป-กลับ นั้น สามารถปฏิบัติได้ในสภาวะปัจจุบันซึ่งมีระบบการแพทย์ที่ทันสมัย สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในกรณีที่ต้องกลับบ้าน โดยดูได้จากผลลัพธ์ที่ออกมา หากระบบดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจะสามารถพัฒนาการบริการงานวิสัญญีในระบบ ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 69432, เขียน: 26 Dec 2006 @ 10:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

chonnatee
IP: xxx.24.58.30
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาที่นำน่าสนใจดีคะ อยากอ่านรายละเอียดมากกว่านี้ทำไงดีคะ