จงรักษาคนดีมีคุณค่า มิให้หมดแรงในชีวิต


เดิมที่สังคมตื่นตัวกับภาวะเบื่อหน่าย หมดใจ จนหมดไฟในการทำงาน แต่หลังจากที่ผมหมดไฟเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว จึงเฝ้าสังเกตสถานการณ์ชีวิตและถอดบทเรียนกับสิ่งที่เห็นเป็นความจริงด้วยความรักความเข้าใจในกิจกรรมบำบัดความล้าใน 27 บันทึกใหม่ตลอด 1 เดือนที่ Work from Home จึงขอสรุปบันทึกนี้เพื่อตั้งใจให้นำไปเขียนเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมให้สำเร็จภายใน 31 ธันวาคมศกนี้

ขออนุญาตตกผลึกจากบันทึกใหม่ที่มีกัลยาณมิตรคิดบวกให้ความนิยมมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. https://www.gotoknow.org/posts/691829 ได้ 395 ความนิยม
 2. https://www.gotoknow.org/posts/691685 ได้ 330 ความนิยม
 3. https://www.gotoknow.org/posts/691903 ได้ 274 ความนิยม
 4. https://www.gotoknow.org/posts/691883 ได้ 235 ความนิยม
 5. https://www.gotoknow.org/posts/692043 ได้ 179 ความนิยม

และผมขอถอดบทเรียนเป็นรูปภาพเพื่อให้เห็นวงจรที่เป็นปัญหาและมีปัญญาให้ดูแลสุขภาพตัวเอง คนที่เรารัก และเจริญสติเมตตาปัญญาอย่างกิจกรรมบำบัดพอดี แทนที่ กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข ขอบพระคุณกรณีศึกษาสนใจกิจกรรมบำบัดอารมณ์ตึงเครียดจากบุคลิกภาพปรับตัวย้ำคิด ใช้กระบวนการสื่อสารจิตสังคมเกือบสองชั่วโมงฟื้นพลังชีวิตคิดบวก จากร้อยละ 60 เป็น 90 ติดตามผลสุนทรียภาพการเปลี่ยนแปลงตนเองใน 45 วัน ดังนี้

หนึ่งอาทิตย์ผ่านไป แอบมองความว้าเหว่และความขยันของคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัย เห็นความมานะอดทนในงานของน้องชาย ย้อนมองจิตใต้สำนึกด้วยตัวเองที่บ้างานของคนอื่นอย่างปฏิเสธไม่ลง ว่า “เราคือใคร เกิดมาทำไม แล้วกำลังทำอะไรเพื่อใคร” เช้านี้ลองตั้งใจ ใส่ใจ เข้าใจ และรู้ใจ ฟื้นพลังชีวิตมีความหมายใหม่ว่า “ทุกชีวิตจริง เราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้อย่างสมบูรณ์ แต่เรากำหนดเส้นทางเดินแห่งชีวิตที่เรียกว่า “สุขนิสัยจากสารสื่อสมองอย่างพอดี” ในทุกวันเวลาคนคุณค่าด้วยการอดออมเงิน การอดทนงาน การอดใจไม่ติดสุข และการอดลดความอยากใดๆ ใช้ชีวิตพอเพียงกันเถอะ

How to การเจริญสติ ต่อด้วย การเจริญเมตตา ไปต่อกับ การเจริญพละ สุดท้าย การเจริญปัญญา ก็จะเชื่อมโยงกับการได้เห็นความจริงใจ ความรักแท้ ความแข็งแกร่ง และความดีงาม สัมพันธ์กับ DOSE และ Reiki ที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์การแพทย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไม่มีวันจบสิ้น 

มาดูจากภาพถ่ายเมื่อ 15 ก.ค. 2560 ก่อนหลังการเจริญสติกับการเจริญเมตตาผ่านศาสตร์เรกิ เพื่อผลลัพธ์ของการได้พละ หรือ พลังชีวิต ในระยะเวลา 30 นาที จากนั้นก็หมั่นฝึกทุกวันถือเป็นการเจริญพละอีก 30 วัน จนทุกวันนี้มีโอกาสได้มาค้นคว้าพร้อมทดลองนำไปชี้นำและช่วยทำกิจกรรมบำบัดจิตสังคมรวม 30 กรณีศึกษา รวมทั้งตัวเองด้วย ถือเป็นการเจริญปัญญานำมาบูรณาการสหวิทยาการตามที่วันเวลาลิขิตกรรมดีให้แก้ไขปัญหาชีวิตคิดบวกในทุกวันรวม 3 เดือน นับตั้งแต่ภาวะหมดไฟและหมดแรงหลังโรคเรื้อรังคือ ไทรอย์ดต่ำ กับ หลอดเลือดสมองตีบ 

ภาพบน จะเห็นว่า การวัดคลื่นแสงพบแสงสีม่วงเหนือหัวสมอง - พลังปัญญาอารมณ์บวกคุมช่วงฐานคิด (ศรีษะ ใบหน้า คอ เหนือราวนม) กับแสงสีครามยาวมากที่สุดออกจากศูนย์หัวตรงตาที่สาม (เหนือหว่างคิ้ว) มากที่สุด ขณะที่แสงสีแสด - พลังสุขสนุกสนาน กับ แสงสีแดง - พลังมั่นคงปลอดภัยบนโลก มีขนาดสั้นกว่ากว่าแสงสีอื่น ๆ  บ่งชี้ว่า “มีพลังคิดมองเห็นชัดเจนจากแสงสีครามว่ากำลังมีภาวะเหนื่อยล้าบ้างาน ทำให้การรู้คิดวิตกกังวลตามความคาดหวังคนชื่นชมงานก้าวหน้าตามธรรมชาติ (Cognitive Anxiety Fatigue) กับ ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์เบื่องาน ทำให้วิตกกังวลจนใกล้ “หมดใจ” ตามการปรับตัวตามธรรมชาติ (Emotional Anxiety Fatigue) แต่ยังศูนย์ท้องมีพลังเคลื่อนไหวพอใช้ ”ยังไม่หมดไฟ" - แสงสีเหลืองเหนือสะดือยังยาวกว่าแสงสีแสดตรงสะดือที่เท่ากับแสงสีแดงต่ำกว่าสะดือ (Fair Somatic Anxiety Fatigue) ปล. ภาวะเหนื่อยล้าข้างต้นส่งผลให้เกิดอาการ Thyroid Fatigue หรือ Hypothyroidism มีตำหนิตัวเองเล็กน้อยส่งความเครียดลบสะสมที่ต่อมไทมัส แต่ด้วยความเข้าใจในสุขภาพจิต จึงแค่วิตกกังวลแบบย้ำคิดย้ำทำตามบุคลิกภาพการปรับตัวที่ยึดติดตั้งแต่วัยเด็ก เพราะบังคับให้คิด Perfectionist ให้เรียนเก่งตั้งแต่เด็กวัย 7-14 ปีที่เป็นฐานใจ ควรคิดน้อย ๆ และรับรู้ความรู้สึกอารมณ์บวกเยอะๆ จนมาถึงวัยทำงานที่แข่งขันความเป็นเลิศในงานวิจัยแต่ให้ทำงานหลายอย่างจนรู้สึกแบกภาระเกิดตัวส่งความเครียดลบสะสมที่ต่อมไทรอย์ด  

ภาพล่าง จะเห็นว้า มีแสงสีเขียว - พลังรักเมตตา เพิ่มมากขึ้น ขณะที่สีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน - พลังสื่อสารสร้างสรรค์ หดสั้นลง นอกนั้นยังคงเท่าเดิม จึงบ่งชี้ถึง "การเจริญพละและปัญญาในการดูแลสุขภาพระยะยาว เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟและหมดแรงในชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะต่อมหมวกไตล้านั่นเอง

สรุป How to สำหรับตัวเองและกัลยาณมิตรคิดบวกได้เห็นภาพการฝึก “กิจกรรมบำบัดดัดนิสัย” เป็นรูปธรรมใน 7-21 วัน แต่ถ้ามีภาวะเหนื่อยล้าข้างต้นจะรวมเรียกว่า Brain Fatigue ก็จะเพิ่มเป็น 45 วันรวมไม่น้อยกว่า 66 วัน 

 • แบบฝึกหัดทุกวันหลังตื่นเช้าและก่อนทางอาหารเช้า ให้ตรงเวลาช่วง 6.00-10.00 น. คือ ไทชิจี้กง เขียนสรุปคติชีวิตคิดบวก วาดภาพ PopUp แบ่งปันความรักความเข้าใจให้ตัวเองและผู้อื่น
 • แบบฝึกหัดทุกวันหลังทำงานคิดสร้างสรรค์ 1-2 ชม. และก่อนทานอาหารเที่ยง ให้ตรงเวลาช่วง 11.00-15.00 น. คือ ยืนหายใจเข้า ค้าง 3 วิ ถอนหายใจดังขึ้นเรื่อย ๆ ทำ 3 รอบ หรือ นั่งตัวตรงหายใจเข้าแล้วอ้าปากหาว 3 วิ กว้าง ๆ ทำ 3 รอบ หรือ นอนหายใจเข้าลึก ๆ 4 วิ ขณะมือแตะหัวใจ ให้รับรู้สึกหน้าอกยกขึ้นแล้วดันลมหายใจเข้าไปที่ท้อง อีกมือแตะท้อง ค้างกลั้นหายใจไว้ 4 วิ หัวใจ แบะไหล่สะบักไปหลัง ไม่หนุนหมอน แล้วหายใจออกยาว ๆ 4-8 วิ เดินไปมาจิบน้ำอุ่นบ้าง เข้าห้องน้ำบ้าง เคี้ยวช้า ๆ 10-20 เคี้ยวขณะทานอาหารเที่ยง ถ้าง่วงนอนตอนบ่าย ก็ให้ทำตามภาพข้างล่างได้
 • หาโอกาสขยับร่างกายอีกครั้งให้สนุกสนาน ขณะดูหนัง ฟังเพลง ในช่วง 15.00-19.00 น. ทานเบา ๆ ไม่นอนหลับบนเตียง งีบเล็กน้อยไม่เกิน 15-60 นาที ฝึกคิดถึงเสียงหัวเราะดัง ๆ ที่หัวใจแล้วหายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกแบบถอนหายใจ อีกครั้งหายใจเข้าลึก ๆ ปล่อยออกเบา ๆ ต่อด้วยหายใจเข้าลึก ๆ หัวเราะเบา ๆ ยิ้ม จากนั้นหายใจเข้าออกเปล่งเสียง ha ho he อีกครั้ง he ho ha อีกครั้ง ho ha he สุดท้าย he ha ho
 • ช่วงเวลาหลังอาบน้ำไม่เกิน 20.00 น. ให้เตรียมพร้อมต่อการนอนโดยใช้แบบฝึกหัดคิดน้อย ๆ ด้วยเสียงบำบัด ได้แก่ การปิดหูด้วยนิ้วกลางแล้วส่งเสียงฮัมถือเป็นการนวดอวัยวะภายในสมองจนถึงกะบังลม หายใจเข้าแล้วปิดปากฮัมเสียง hmmmmm เงียบ 3 วิ ต่อด้วยเสียง hunggggg เงียบ 3 วิ ต่อด้วย goooooooo เงียบ 3 วิ ต่อด้วย vocal siren เงียบ 3 วิ ต่อด้วยหายใจเข้าพร้อมเสียงกระซิบ ssssss แล้วหายใจออกพร้อมเสียงกระซิบ hhaaaa
 • ก่อนนอนตรงเวลาไม่เกิน 23.00 น. ให้ฝึกสัมผัสบำบัดตามรูป
 • ต่อด้วยการสวดมนต์ภาวนาและทำสมาธิตามถนัด เช่น  แตะสัมผัสคิดเครียดคลาย แบบ Redirecting + Distraction จาก LOA - Law of Attraction ผ่าน Intention + Attention + Tension Releasing คิดอะไรดี ๆ ก็ให้เขียนลงบันทึกสัก 3 รอบจะทำท่าทาง NLP แบบ Thinker-Dreamer-Realist รวม 3 รอบ ก็ทำได้ หรือ เปลี่ยนความคิดลบเป็นบวก แบบ Reframing ดังภาพข้างล่าง คู่ขนานไปกับการใช้มือซ้ายนวดนิ้วขวาทั้ง 5 และใช้นิ้วโป้งซ้ายแตะกลางฝ่ามือขวา รวมตำแหน่งละ 60 วิ ระหว่างเวลาที่ตึงเครียดจะได้ไม่สะสมจนถึงก่อนนอนก็ได้
 • สุดท้ายผมแถมสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังกายใจ ให้ทดลองใช้ Sound Healing ดังภาพข้างล่าง
Cited with Acknowledgement at Six healing sounds | The many layers of Jen (jenbrice.com)

หรือ ผมนิยมเรกิให้เห็นภาพรวมของ Who Am I Meditation อาจมี Loving Kindness Meditation Song หรือ Ohm Mani Padme Hum ประกอบ พร้อมแตะตำแหน่งของร่างกายดังภาพ

Cited with Acknowledgement at http://reikirays.com 

 

พื้นทีไม่ยึดติดเวลา การเปลี่ยนแปลงตนเองเหนือกระหม่อม Inspiration Wisdom ตาที่สาม Visionary คอหอย Creative Aspiration หัวใจ We Intuition & Unconditioned Love (Forgiveness) ใต้ลิ้นปี่ลงมาที่เท้าเป็นพื้นที่ยึดติดเวลา การปรับตัวเองด้านบุคลิกภาพ - Ego แบบ Healthy Selfish พอดี คือ วิเคราะห์เหตุผลสำเร็จเหนือสะดือ Emotional I-You ที่สะดือ และต่ำก่าสะดือ Physical Safety I ใช้เวลาฝึกตนเองให้กล้าทำดียอมรับความผิดและพูดตามความที่เห็นจริง กำหนดได้เอง 7 วัน 7 เดือน 7 ปี    

ขอบคุณการฝันรู้ตัวทำให้ #PopUp #กิจกรรมบำบัดพอดี ชวนกัลยาณมิตรคิดบวก หากมองโลกธรรมชาติ คือ การเจริญสติเมตตาปัญญา ดังบทภาวนาฑิเบตว่า โอม มณี ปัทเม ฮุม 108 จบ จะพบอารมณ์ดีมีน้ำใจเอาใส่ใจดูแลสุขภาพรักตัวเองและพ่อแม่พี่น้องผองเพื่อนกับทุกสรรพสิ่งโดยไม่ยึดติดกาลเวลา แต่มีสติกำหนดชีวิตกายตื่นรู้ จิตอยู่ตัว หัวใจงาม ต่อด้วยการปฏิบัติธรรมชาติเชื่อมโยง โพธิปักขิยธรรม - วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

หมายเลขบันทึก: 692588เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2021 09:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กันยายน 2021 09:27 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี