การหย่านม คือ การแยกลูกโคออกจากแม่เพื่อไม่ให้กินนมอีกต่อไป  เพราะถ้าหากหย่านมลูกโคได้เร็วเท่าไรก็จะทำให้แม่โคฟื้นฟูสุขภาพได้เร็วเท่านั้น

       โดยทั่วไปนิยมให้ลูกโคอย่านมเมื่ออายุได้ประมาณ 5-6 เดือน หรือย่างช้า  7 เดือน เพราะอายุโคขนาดนี้สามารถกินหญ้าได้อย่างเต็มที่แล้ว และเป็นการลดภาระของแม่โคในการใช้อาหารมาสร้างน้ำนมและเตรียมพร้อมสำหรับการผสมใหม่อีกครั้ง

       เทคนิคการหย่านมของคุณการัญญะภาคนั้น ใช้วิธีแยกลูกโคออกจากแม่โค โดยนำไปขังไว้ในคอกที่อยู่ใกล้กันต่างหากประมาณ 3-5 วัน ไม่ควรห่างกันมากเพราะจะทำให้แหกคอกกลับมากัน ควรขังไว้ในคอกที่แข็งแรงมั่นคง ป้องกันลูกโคหนี เพราะถ้าหากหนีได้จะกลายเป็นนิสัย

         ในกรณีที่ให้ลูกโคหย่านมโดยไม่แยกคอก  ก็ใช้วิธีผูกไม้ปลายแหลมไว้ที่ปากของลูกโค เมื่อเวลาไปดูดนมแม่ ไม้ปลายแหลมก็จะทิ่มเต้านมแม่ให้เจ็บ แม่โคก็จะไม่ยอมให้ลูกโคดูดนมอีกต่อไป

      เมื่อลูกโคอย่านมแล้ว ควรให้กินอาหารข้นและอาหารหยาบอย่างเต็มที่ในระยะ 7- 10  วัน เพื่อให้ลูกโคลืมแม่