ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล

กิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ active learning

วันที่ 4-6 มีนาคม  2564  ผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่าฯที่ Pullman เขาหลัก คุณครูใจดีมากมารับไปจากภูเก็ตเลย  ตอนแรกคิดว่าไปเขาหลักไม่ไกลเท่าไร เนื่องจากอยู่พังงาจังหวัดติดภูเก็ตที่ไหนได้ไกลเหมือนกัน

ผู้เขียนเร่มกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรมนักเรียนก่อน ให้นักเรียนได้รู้จักกันและสนุกด้วยกันเนื่องจากมาจากต่างระดับกันมีหลายชั้น  ได้ผลนักเรียนสนิทกันได้ไวมาก 

ผู้เขียนเริ่มกิจกรรมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  ให้นักเรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน 

มีกิจกรรมที่เรียกว่า Running Dictation ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วมาบอกเพื่อนเขียน กิจกรรมการเต้นรำภาษาอังกฤษ 

ต้องขอบคุณครูที่ช่วยผุ้สอนพับกระดาษ Origami และทำกิจกรรมต่างได้เป็นอย่างดี โดยส่วนตัวชอบกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออก ได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมทั้งสองวัน สนุกสนานมาก ... เสียดายผู้เขียนเขียนรายละเอียดได้ไม่หมด เนื่องจากมีกิจกรรมต่อทำต่อ  ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

English Camp power by A-Khajit.