ใกล้จะถึงวันที่คณะกรรมการจะมาประเมินฯแล้ว  ทุกคนในวิทยาลัยฯต่างก็พากันวุ่นวายไปหมด ต้องทำอะไรหลายอย่างมากมาย  อีกทั้งยังมีงานมากมายเข้าอีกด้วย เช่น การประกวดคนพันธุ์อา ครั้งที่ 2 ที่ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อาจารย์บางส่วนต้องพานักศึกษาไปร่วมงาน ส่วนคนไหนที่ไม่ได้ไปก็ต้องพาเด็กทำความสะอาดในวิทยาลัย  ซึ่งเป็นกิจกรรม Big Cleanning Day