เรื่องเล่าเคล้าชีวิต พิชิตความพอเพียง

 เช้าวันเสาร์ วันเบาๆของการใช้ชีวิตแห่งความพอเพียง เคียงคู่การกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 เรื่องเล่าที่สหายชาว KM ส่งไปให้ได้นำไปถ่ายทอดให้กับทีมงานศูนย์บริการิวชาการ เรื่องการจัดการความรู้คู่ความพอเพียง เรียงร้อยก่อนทีมงานเดินทางไป เยี่ยมยามงานพืชสวนโลก

ยายทอง หญิงแกร่งวัย ๘๑ ปี ถึงแม้ร่างกายจะโร่งรวยไปตามกาลเวลา แต่ไม่รอท่าให้ไปสู่ที่ชอบ ที่ชอบก่อน วันที่ต้องลาไป

ชีวิตที่ยังมีอยู่ ก็อยู่อย่างพอเพียง เพียรใช้ชีวิต ถึงอุดอู้ก็อยู่ได้ ร่างกายต่อสู่ทน เกิดเป็นคน ไม่บ่นไม่ด่า

ยายทอง ทำมาหากิน เดินดิน ไปตามบาทวิถี

ขอเพียงชีวิตมีความหวัง เพียง ๑ บาท จากการประกอบสัมมาอาชีวะ คละกับการมีชีวิต ที่พอเพียง เรียงร้อยต่อสู้สังคม

 มาร่วมเป็นกำลังใจให้ยายทอง และ อีกหลายๆชีวิต ในวันเข้าสู่การปรับเปลี่ยนสู่ปีใหม่ รณรงค์ "ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียง เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

(ภาพชุดนี้ ต้องขอขอบพระคุณมิตร KM ท่าน ผอ.สำนัก QA แห่ง ม.น ครับ)

JJ