ขอขอบคุณทุกท่าน

 

ขอขอบคุณท่าน        รศ.ดร.พันธ์ทิพย์     สายสุนทร และทีมงาน อาจารย์ TA.ชล และ TA.รัตน์

ที่มีการเตรียมทีมการเรียนการสอนในด้านกฎหมายธุรกิจให้กับพวกเราในห้องเรียนกฎหมายธุรกิจเพื่อสังคมไทยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

และพวกเราเพื่อน ๆ ชาวห้องเรียนกฎหมายธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทุกท่าน ที่เรียนร่วมกัน ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ร่วมกันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ขอให้โชคดีทุกคนครับ

ขอบคุณครับ