เชิญเที่ยวงาน ธรรมศาสตร์ บุคส์ เฟสติวัล
มหกรรมหนังสือ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 15-24 ธันวาคม 2549 ธรรมศาสตร์ รังสิต

ไปเดินมาแล้ว มีหนังสือให้เลือกมากมาย ราคาถูก