ข้อสอบ Final 2/2549 ม.เทคโนโลยีมหานคร

nitta 4818140042

คำถามให้เลือกตอบเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1 ถ้าไฟไหม้ธุรกิจจำทำอย่างไร

ข้อที่ 2 ถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน จะทำอย่างไร

ข้อที่ 3 ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่มีเงินจ่ายจะทำอย่างไร

 

เลือกทำข้อที่ 2 ถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน จะทำอย่างไร

เนื่องจากการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด องค์กรนั้นๆเป็นได้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ หากเป็นการซื้อสินค้าใดๆจากผู้อื่น โดยการซื้อสินค้านั้น ยังมิได้มีการชำระค่าสินค้าในทันที ถือว่า ธุรกิจนั้นเป็นลูกหนี้ต่อผู้ขายสินค้า แต่หาก ธุรกิจมธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า โดยที่ยังมิได้รับการชำระเงินในทันที่นั้น ธุรกิจ ถือเป็นเจ้าหนี้ต่อผู้ซื้อสินค้า

ในการเป็นเจ้าหนี้นั้น ลูกหนี้ของธุรกิจก็คือ ลูกค้า ซึ่งหากธุรกิจไม่มีลูกค้า หรือมีลูกค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ทางด้านการเงิน ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นตกอยู่ในภาวะเสี่ยงทางด้านการเงิน แต่การจะกระทำการใดๆนั้น ธุรกิจต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และคิดถึงผลประโยชน์ในระยะยาว เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีภาวะความเสี่ยงทางการเงิน ให้กลับกลายมาเป็นลูกค้าชั้นดี ที่จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยืนยาว

ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้บริหารควรมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจในทุกกรณี เพื่อรองรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย ซึ่งรวมถึงการค้างชำระค่าสินค้าของลูกค้า ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับธุรกิจ ซึ่งสิ่งที่ผู้บริหารควรทราบมีดังนี้

1.        ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อธุรกิจของตน และนำข้อกฎหมายนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2.        องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ว่ามีองค์กรใดบ้าง

3.        ผู้ที่สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ

4.        วิธีการประนีประนอม ระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้

5.        วิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินของธุรกิจ

ในกรณีที่ลูกหนี้มิยอมชำระค่าสินค้า สิ่งที่ควรทำมีดังนี้

1.        ทราบข้อมูลการซื้อ ขาย ระหว่างธุรกิจกับลูกหนี้

1.1.   ระยะเวลาที่ทำธุรกิจร่วมกัน

1.2.   ระยะเวลาที่บริษัทให้เครดิตกับลูกหนี้

1.3.   ประวัติการชำระเงินของลูกหนี้

1.4.   ประวัติการซื้อ ขาย ระหว่างธุรกิจและลูกหนี้

2.        เจราจาต่อรองเรื่องการชำระเงินกับลูกหนี้ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยการเสนอเงื่อนไขที่ลูกหนี้สามารถยอมรับได้ และไม่ทำให้ธุรกิจเสียผลประโยชน์ และรับฟังข้อเสนอของลูกหนี้

3.        ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้กฎหมายให้มีผลบังคับกับลูกหนี้ที่ค้างชำระ                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549

คำสำคัญ (Tags)#ข้อสอบปลายภาควิชากฎหมายธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 68879, เขียน: 22 Dec 2006 @ 20:51 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 14:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)