ปัญหามันเริ่มจากอยากใช้ Beryl (เห็นอาจารย์กิตติ์ใช้แล้วแจ่มอย่างมาก)

จึงได้ทำการเพียรพยายามใช้งานจนพบว่า Driver นั้นพบว่าเป็น

mesa ไม่ได้มาจาก ATi ทำให้ใช้งานไม่สะดวกอย่างยิ่ง(กระตุกอย่างโหด)

ทำให้ได้ลง Edgy ใหม่ตั้ง 3-4 รอบ ToT 

ทำการติดตั้งตามเวปนี้ 

https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/ATI#head-c966b2cb7c82944d6883f27a2896725db3b90a3a

ได้ผลหลังจากการใช้คำสั่ง fglrxinfo นะครับ

display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Mobility Radeon X1300 Generic
OpenGL version string: 2.0.6011 (8.28.8)