วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำ ช่วงเช้า ผมได้จัดเครื่องเสียงที่สนามหญ้ากรมอนามัยและหลังจากนั้นผมก็ได้ถ่ายวีดีโองาน"ออกกำลังกายสะสม"ส่วนใหญ่ในช่วงเช้าของการถ่ายวีดีโอก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาซึ่งมีด้วยกัน2ประเภทคือ1)ชักคะเย่อ2)วิ่งเปรี้ยว นักกีฬาทั้งหมดก็จะเป็นบุคลากรของทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุขครับ ช่วงบ่าย ผมก็ได้ถ่ายวีดีโอเช่นเดียวกันแต่ในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีเปิด,การมอบรางวัล,พิธีปิดและช่วงก่อนที่จะกลับบ้านผมก็ได้ติดตั้งบอร์ดปีใหม่แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าเสร็จแล้วผมจะเอารูปบอร์ดปีใหม่และแบบมาให้ดูนะครับ