งานวิสัญญีเป็นงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดสูง เนื่องจากต้องรับผิดชอบชีวิตคน ซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วยในภาวะปกติที่ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่เป็นผู้ป่วยที่ปราศจากความรู้สึก ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมารับการผ่าตัดและได้รับการระงับความรู้สึก ความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วยจะเป็นของวิสัญญีผู้ดูแลเต็ม 100%

      โดยส่วนตัวของผู้เขียน จะยึดหลักการเตรียมพร้อมที่ดีก่อนทำงานจะช่วยลดความเครียดในการทำงานได้ โดยอันดับแรกต้องเตรียมสุขภาพทั้งกายและใจของผู้ดมยาให้พร้อมก่อน และต้องมีใจรักในงาน รักและเห็นใจ/ เข้าใจถึงจิตใจผู้ป่วย  พูดคุยกับเขาด้วยความเอื้ออาทร นอกจากนั้นควรเตรียมพร้อมด้านความรู้ มีการวางแผน เตรียมยา/อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ขณะดูแลผู้ป่วยก็ให้ใส่ใจกับงานอย่าวอกแวกค่ะ

      ท่านใดมีเทคนิคอื่นที่ดีๆ หากไม่หวงก็ขอเรียนรู้ด้วยนะคะ (ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรวิสัญญีก็ได้ค่ะ เผื่อจะได้ข้อคิดดีๆจากผู้มีประสบการณ์อื่นๆ อีกค่ะ)