สมศ.คลายจุดหนักใจให้โรงเรียนที่ลุ้นเป็นสถานศึกษาประเภท 1 เพื่อรับการกระจายอำนาจฯ

เมื่อเร็วๆนี้ สมศ.ได้ปรับเกณฑ์การประเมิน มฐ.5 ปีงปม.2549 ใหม่
       ใน ร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ..... .กำหนดให้ สถานศึกษาประเภทที่ 1 ที่มีความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษาที่จะรับการกระจายอำนาจจากส่วนราชการได้นั้น  ต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป  และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ทุกมาตรฐานในระดับดี 
       เรื่องผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5   เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  กำลังเป็นประเด็นหนักใจของสถานศึกษาปัจจุบัน  เนื่องจาก สมศ.กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของการประเมินคุณภาพมาตรฐานนี้ระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์  ผู้เรียนต้องมีผลทดสอบไม่ต่ำกว่าระดับดีคือ ร้อยละ 75   และเฉลี่ยทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป  ต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพทุกตัวบ่งชี้(8 กลุ่มสาระ) ไม่ต่ำกว่า 2.75   นั้น
       เมื่อเร็วๆนี้ สมศ.ได้ปรับเกณฑ์การประเมิน มฐ.5 ปีงปม.2549 ใหม่  โดยกำหนดให้ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ ผู้เรียนต้องมีผลทดสอบไม่ต่ำกว่าระดับดี คือ ร้อยละ 65 และเฉลี่ยทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษาระดับดีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.60   ซึ่งอาจจะทำให้โรงเรียนที่กำลังลุ้นเป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1 คลายความหนักใจลงได้บ้าง 
      ส่วนรายละเอียดการประเมินผลในแต่ละช่วงชั้นนั้น  ช่วงชั้นที่ 1-3(ป.6และ ม.3) ใช้ผลการทดสอบของสถานศึกษา  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ใช้ผลการทดสอบ O-NET ในกลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  และภาษาต่างประเทศ  ส่วนกลุ่มสาระอื่นใช้ผลการทดสอบของสถานศึกษา  แล้วนำทุกกลุ่มสาระ  ทุกช่วงชั้นมาเฉลี่ย (โปรดติดตามรายละเอียดเองครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 68835, เขียน: 22 Dec 2006 @ 16:21 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)