ปีใหม่นี้ เราต้องย้ายบ้านกันแล้วค่ะ

เรื่องก็คือ ทางผู้ดูแลระบบของ gotokhow พบว่ามีการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการเรียนการสอนกันมาก โดยใช้เพื่อส่งงาน หรือสั่งงานระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทำให้ไม่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการให้ gotoknow เป็นแหล่งบันทึกประสบการณ์จากชีวิตและการทำงาน  จึงได้สร้างระบบให้ใหม่แยกออกไปเพื่อให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ชื่อว่า learners.in.th ซึ่งมีวิธีการใช้เหมือนกับ gotoknow ทุกประการ

วิชาของเราที่กำหนดให้คุณใช้ blog เพื่อบันทึกประสบการณ์การทำงาน  ความจริงแล้วก็ไม่ผิดเป้าหมายของ gotoknow แต่อย่างใด  แต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเรียนการสอนอยู่ดี อาจารย์จึงอยากขอความร่วมมือจากพวกคุณทุกคนให้ย้ายที่อยู่ไปยังที่ใหม่ โดยสมัครสมาชิก และเริ่มบันทึกตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไปที่ learners.in.th นะคะ

เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่ http://learners.in.th/blog/drrose เพื่อแจ้งลิงค์ใหม่ของคุณที่ "ถาม ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี" นะคะ อาจารย์จะได้นำคุณเข้าแพลนเนตบ้านประสบการณ์ฯ หลังใหม่ ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์นี้  อ้อ.. อย่าลืม  ขอให้ตั้งชื่อบล็อกเหมือนกันคือ "บันทึกฝึกงาน(ชื่อนักศึกษา)" เพื่อที่อาจารย์จะได้ทราบว่าเป็นบล็อกของใครอย่างรวดเร็ว