วันนี้พักเรื่องสะเก็ดเงินสักวันหนึ่งครับ ขอนำเอาเรื่องที่สำคัญ เรื่องการบริการอย่างมีคุณภาพ มาสลับสักวันครับ

 

การบริการอย่างมีคุณภาพนั้น ให้ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง แต่โจทย์มักอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไร ให้ได้การบริการที่มีคุณภาพ ในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง เช่นในปัจจุบันนี้

 

เกณฑ์ในการช่วยออกแบบบริการ ให้มีคุณภาพนั้นมีดังนี้

  • ความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า โดยรับฟังข้อมูล หรือคำถามจากลูกค้า อย่างตั้งใจ ถามเพื่อความชัดเจน
  • เวลาที่ให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้ง เวลาที่ลูกค้าต้องรอเพื่อให้ได้รับบริการ ควรคำนึงถึงกิจกรรมในช่วงที่ลูกค้ารอ เพื่อให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย
  • ความสม่ำเสมอของคุณภาพ ตามมาตรฐาน และรักษาระดับอยู่ตลอดเวลา

การบริการอย่างมีคุณภาพ เป็นการส่งมอบบริการ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มิใช่เป็นการส่งมอบบริการดีที่สุด

 

อ่านและสรุปมาจาก ข่าวสารคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2549

 

  <p style="margin: 0in; font-weight: bold; font-family: &quot;Cordia New&quot;; font-size: 16pt; color: blue"><span style="background: yellow none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial">ใส่ใจคุณภาพทุกๆ วัน<span>&nbsp; </span>ผลักดันการบริการสู่มาตรฐาน </span><span style="background: yellow none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial">JCIA</span></p>