วันนี้หลานๆก็ปิดเทอมแล้ว แต่ยังมีความสงสัยอยู่ในหัว เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาไอทีในปัจจุบัน บังเอิญว่าหลานเรียนอยู่โรงเรียนชายล้วนมีชื่อแห่งหนึ่ง ซึ่งปกติแล้วหลานมักจะมาถาม ให้สอนการบ้านตั้งแต่ยังอยู่ประถม มัธยม จนตอนนี้ ระดับอาชีวะแล้ว ก็ยังมีมาถามอยู่เสมอ แต่ที่สงสัยเป็นอันมากก็คือ การบ้าน เนื่องจากเด็กมักจะมีการบ้านโดยใช้โปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ เช่นให้นักเรียนทำการบ้านโดยใช้โปรแกรม macromedia flash ส่ง แล้วนักเรียนจะเอาโปรแกรมจากที่ไหนมาทำ ถ้าไม่ไปซื้อตามแหล่งซื้อซีดีเถื่อน แล้วที่ใช้ในโรงเรียน เป็นโปรแกรมมีลิขสิทธิ์หรือเปล่า ปัจจุบันโอเพนซอร์ส ก็มีโปรแกรมทดแทนได้หลายชนิด หลายอย่าง แต่ผู้สอน กลับไม่มีความรู้ที่จะนำมาสอน รัฐบาลเองน่าจะสนับสนุนให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการสอน ได้มีความรู้ที่จะสอนด้วยโอเพนซอร์ส แต่ก็อย่างว่าแหละ ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่มีความเข้าใจที่จะสนับสนุน (จะพูดว่าไม่มีความรู้ก็ไม่ได้ แต่ละท่านจบสูง ๆ ทั้งนั้น) แล้วแต่ละท่านคิดอย่างไร แสดงความเห็นกันบ้าง