วันเด็กปีสุดท้ายของหนู

ปีนี้เป็นวันเด็กปีสุดท้ายของหนูแล้ว ปีหน้าหนูก็จะกลายเป็นเยาวชนเต็มขั้น

การเติบโตทางความคิดพ่อว่ามันเป็นบริบทของการใช้ชีวิตที่ดีงามเลยทีเดียว

พ่ออยากฝากบทความนี้ไว้... พ่อว่ามันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมภายภาคหน้าได้อย่างดีทีเดียวนะ... อ.หมอวิจารณ์ พานิช ท่านบอกว่า

"ในชีวิตจริง เราไม่ได้ฝึกสร้างพลังความดีในท่ามกลางความราบรื่นนะครับ ชีวิตจริงของทุกคนมีทั้งสุขและทุกข์ อย่างตอนนี้เราก็มีความทุกข์ร่วมกันจากการระบาดของ โควิด ๑๙ หนังสือแนะนำว่า ยามทุกข์หรือเผชิญความยากลำบาก ให้มองภาพระยะยาว ให้มีสติว่าสภาพความยากลำบากผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

ตัวเราต้องตั้งสติทำให้ดีที่สุด และหากช่วยเหลือคนอื่นได้ ก็ช่วย เท่ากับได้อาศัยความยากลำบากสร้างพลังความดีขึ้นในตน และในสังคม"

#บริบทของชีวิต
#สติ #เยาวชน
#วิจารณ์_พานิช
#โควิด #พลังความดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชื่นชม....ถนนสายชีวิตความเห็น (2)

“ในชีวิตจริง เราไม่ได้ฝึกสร้างพลังความดีในท่ามกลางความราบรื่นนะครับ ชีวิตจริงของทุกคนมีทั้งสุขและทุกข์ อย่างตอนนี้เราก็มีความทุกข์ร่วมกันจากการระบาดของ โควิด ๑๙ หนังสือแนะนำว่า ยามทุกข์หรือเผชิญความยากลำบาก ให้มองภาพระยะยาว ให้มีสติว่าสภาพความยากลำบากผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

ทำให้เรามีกำลังใจนะคะ

สุขสันต์วันเด็กนะครับ