ความเห็น 3155097

วันเด็กปีสุดท้ายของหนู

เขียนเมื่อ 

“ในชีวิตจริง เราไม่ได้ฝึกสร้างพลังความดีในท่ามกลางความราบรื่นนะครับ ชีวิตจริงของทุกคนมีทั้งสุขและทุกข์ อย่างตอนนี้เราก็มีความทุกข์ร่วมกันจากการระบาดของ โควิด ๑๙ หนังสือแนะนำว่า ยามทุกข์หรือเผชิญความยากลำบาก ให้มองภาพระยะยาว ให้มีสติว่าสภาพความยากลำบากผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

ทำให้เรามีกำลังใจนะคะ