เวลาพลีสร้างสรรค์

 ใกล้ปีเก่าเคล้าปีใหม่ ของฝากจากใจ ถึงไกลยังส่งมา

 เช้านี้อากาศหนาวเย็นเป็นใจ มีเกล็ดฝากท่านครู บา อาจารย์ ผลพวงจากการไปเยี่ยมยามศิษย์เก่าชาวมอดินแดง

 ลูกๆ(ศิษย์) อยากได้ "น้ำคำ ที่เป็น น้ำมนต์รดน้ำใจ หวังให้ผู้สั่งสอนลดคำสอนที่เป็นน้ำกรด" เช่น คำว่า

 "ตอบอย่างนี้กินข้าวหรือกินหญ้ามา"

 "ตอบอย่างนี้เดี๋ยวนกเอี้ยงก็มาเกาะหลัง"

 ใช้วจีที่สร้างสรรค์ เป็นมนต์รดน้ำใจ เป็นน้ำฝนชะโลมสร้างสรรค์ เพิ่มพลังร่วมสร้างแนวคิด สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและความพอเพียง

 "ลด ละ เลิก เปลี่ยน น้ำคำ ที่เป็นน้ำกรด หมดยุคแล้วครับ

JJ