จดหมายลับไป่เหอ  เป็นชีวิตของผู้หญิงสองคนที่ถูกจับคู่สัญญาเป็น เหล่าถง มาตั้งแต่เยาว์วัย การเป็นเหล่าถงที่เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษมากกว่าเพื่อนหญิงธรรมดา    หญิงทั้งสองถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก คร่ำครวญ ถึงกันด้วยภาษา หนี่ซู ที่บันทึกลงบนซี่พัดส่งถึงกัน  

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">    จดหมายลับไป่เหอบอกเล่าเรื่องราวของหญิงจีนผ่านชีวิตของหญิงสองคน  ตั้งแต่การเกิดมาอย่างไร้ค่า  การมัดเท้าที่ทุกข์ทรมานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกสาว  การแต่งงานที่เกิดจากการจับคู่ของแม่สื่อที่ต้องฝากชีวิตทั้งชีวิตกับผู้ชายที่ไม่รู้จัก  แบบแผนชีวิตครอบครัวของหญิงจีนสมัยนั้นที่ถูกกดขี่อย่างหนัก  วิถีชีวิตของคนจีนถูกถ่ายทอดเป็นฉากหลังของชีวิตผู้หญิงทั้งคู่  ได้ตระหนักชัดถึงคุณค่าของผู้หญิงยุคนั้นที่ถูกกำหนดโดยผู้ชายที่ก่อให้เกิดความรันทด หดหู่  เศร้าหมองไปกับชีวิตตัวละคร  และน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะเพิ่มคุณค่าของหญิงอย่างอิสระจากกรอบกำหนดของสังคมสำหรับผู้หญิงทุกคนที่ได้อ่านเรื่องนี้</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">           </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">          ลิซ่า ซี เป็นนักเขียนอเมริกันเชื้อสายจีน ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้รู้ว่าผู้หญิงจีนยุคเก่ามีภาษาส่วนตัวสำหรับผู้หญิงจีนใช้สื่อสารระหว่างกันที่เรียกว่า หนี่ซู   ลิซ่า ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และติดตามแกะรอยไปยังถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินจีนเพื่อพบพูดคุยกับผู้หญิงจีนคนสุดท้ายวัย ๙๑ ปีที่รู้หนี่ซู  เรื่องราวที่เธอบรรจงแต่งขึ้นนี้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตรงที่ได้ซึมซับจากการเดินทางไปเยือนจีนหนนั้น</p>            ลิซ่า ซี เขียนเรื่องอย่างเข้าถึงชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก ที่แท้ของผู้หญิง  น่าประทับใจมาก <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">     </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">       ผู้แปลคือ วิภาดา กิตติโกวิท ทำการบ้านมาดีมาก  ถ่ายทอดภาษาได้สละสลวย ไหลลื่น </p><p>         แนะนำให้อ่านค่ะ (แล้วคุณจะวางไม่ลง)</p><p align="right"> ธันวาคม ๒๕๔๙   </p><div style="padding-right: 4pt; padding-left: 4pt; padding-bottom: 1pt; padding-top: 1pt; border: windowtext 1pt solid">ชื่อหนังสือ            จดหมายลับไป่เหอ</div><div style="padding-right: 4pt; padding-left: 4pt; padding-bottom: 1pt; padding-top: 1pt; border: windowtext 1pt solid">ผู้เขียน                    ลิซ่า  ซี</div><div style="padding-right: 4pt; padding-left: 4pt; padding-bottom: 1pt; padding-top: 1pt; border: windowtext 1pt solid">ผู้แปล                     วิภาดา  กิตติโกวิท</div><div style="padding-right: 4pt; padding-left: 4pt; padding-bottom: 1pt; padding-top: 1pt; border: windowtext 1pt solid">จัดพิมพ์                  สำนักพิมพ์สันสกฤต  พิมพ์เมื่อ ๒๕๔๙</div>