วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  08.00 น.  วันนี้อยู่ที่ฝ่ายการภาพพี่ให้ทำการสแกนฟิล์ม ส่วนขั้นตอนการทำก็เหมือนเดิมกับที่เคยได้บอกเป็นขั้นตอนไปแล้ว

                                                                   21/12/49