ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (4)

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (สายผู้สอน)

ครูอ้อยได้ดำเนินการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ  เรื่อง   ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย   เป็นกล่าวถึง ความจำเป็นในการจัดทำผลงานเพื่อมีและเลื่อนสู่วิทยฐานะ  และเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (2)  กล่าวถึง  การเป็นครูที่ดี  มิได้หมายถึง คนที่เขียนรายงานเก่งเท่านั้น  ย่อมหมายถึง ครูดีที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  จากนั้นครูอ้อยเขียนบันทึกต่อไปเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (3) กล่าวถึง คุณสมบัติของครู ที่จำเป็นต้องมีและเลื่อนเข้าสู่วิทยฐานะในระดับต่างๆ

ในบันทึกตอนนี้  ได้กล่าวถึง  หลักเกณฑ์และวิธีการ....

ซึ่งครูทุกคนต้องรู้  และเข้าใจ  และนำมาดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์เหล่านี้  ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า  ครูอ้อย  ก็อยู่ในคุณสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  เลื่อนเข้าสู่วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ  แต่ยังไม่ถึงเวลาจะ...ขอรับการประเมินเท่านั้นเอง   

ครูอ้อยกำลังเรียนรู้  และกำลังศึกษา  จึงเชิญชวนท่านผู้อ่านเตรียมตัวไปพร้อมๆกัน  ไปอย่างช้าๆ  เพราะยังมีเวลาอีกนานที่จะขอรับการประเมิน

หนังสือที่อยู่ในมือของครูอ้อยนี้  ได้วิเคราะห์หลักเกณฑ์ของมาสู่แนวการปฏิบัติ  ซึ่งเรียนรู้ได้  ไม่ยากนัก

มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันดังนี้ค่ะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  โดยมีหัวข้อการประเมิน  3  ด้าน

1.  ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ซึ่งประกอบด้วย

     1.1  พฤติกรรมการรักษาวินัย

     1.2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

     1.3  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

     1.4  ความรักความศรัทธาในวิชาชีพ

     1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

2.  ด้านคุณภาพการปฎิบัติงาน

     2.1  สมรรถนะหลัก

            (1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์

            (2)  การบริการที่ดี

            (3)  การพัฒนาตนเอง

            (4)  การทำงานเป็นทีม

     2.2  สมรรถนะประจำสายงาน

            (1)  การออกแบบการเรียนรู้

            (2)  การพัฒนาผู้เรียน

            (3)  การบริหารจัดการชั้นเรียน

            (4)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์

3.  ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน

     3.1  ผลการปฏิบัติ

            (1)  การจัดการเรียนรู้

            (2)  การพัฒนาวิชาการ

            (3)  ผลที่เกิดกับผู้เรียน

            (4)  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

            (5)  ผลที่เกิดกับชุมชน

     3.2  ผลงานทางวิชาการ

            (1)  ผลงานวิชาการอื่น

            (2)  งานวิจัย

            (3)  งานวิจัยและพัฒนา

เมื่อ  รู้หลักเกณฑ์ดีแล้ว  ครูอ้อยก็จะพิจารณาว่า  ข้อใดที่สามารถจัดทำได้เลยในเวลานี้  โดยไม่ต้องมีส่วนร่วม  คือ  นักเรียน

ข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งคือ....ครูอ้อยไม่เคยเข้ารับการอบรม แต่ได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ด้วยตนเอง....อาจจะตรง  หรือไม่ตรง ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่านผู้อ่าน

ครูอ้อยพบว่า  หลักเกณฑ์ในหัวข้อที่  1.  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวครูเอง  สามารถจัดทำได้เลย  ......

และหัวข้อต่อไป คือ  หัวข้อที่ 2  ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ซึ่งทั้ง 2 หัวข้อนี้  จะกล่าวในรายละเอียดคราวต่อไป  ครูอ้อยจะพยายามปลีกเวลามาศึกษา  และเรียนรู้ไปพร้อมๆ  กัน  ขอได้โปรดติดตาม.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#management#diary#ครูอ้อย#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 68515, เขียน: 21 Dec 2006 @ 08:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ครูดี ๆ มีผลงานอย่างครูอ้อย คงไม่ไกลที่จะไปถึงครูเชี่ยวชาญ ครับ ขอให้ประสบความสำเร็จวิทยฐานะเชี่ยวชาญนะครับ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ Mr. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ครูอ้อย

 เป็นกำลังใจให้ครูครับ

ผมมีเครื่องมือชุดหนึ่งที่อยากให้ครูอ้อย ได้ดู และบางที เครื่องมือชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับครูอ้อยก็ได้ 

 เครื่องมือชุดนี้ คือ เครื่องมือช่วยงานด้านวิจัย หรือการสอนของครูได้ 

 เช่น หลักเกณฑ์การประเมินด้งกล่าวสามารถ ถูกนำไปวัดได้หลายๆ คน ในเวลาเดียวกันพร้อมๆ และสามารถรู้ผลได้ไวขึ้น

ขอให้ครูอ้อยเข้าไปแวะที่ http://gotoknow.org/blog/expert  เครื่องมือดังกล่าวสามารถสร้างความรู้ เพื่อการสอน เพื่อการประเมิน เพื่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้  จะสามารถนำไปใช้กับใครที่ไหน เมื่อไหร่ ผลการประมวลสามารถแสดงออกมาให้เห็นทันที

คำถามสุดท้าย ความรู้ที่สามารถนำมาแสดงออกและประเมินผลทันที และมีระบบบริหารจัดข้อมูลที่เป็นปัจเจกได้  น่าจะสามารถพัฒนาประเทศได้เพียงใด?

 ด้วยความเคราพ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ.. MR.BHUDIT EKATHAT

  • มีประโยชน์กับทุกคนเลยค่ะที่ท่านนำมาให้ได้อ่น  แต่ยังไม่ได้อ่านค่ะ  คลิกเข้าไปอ่านไม่ได้ค่ะ
  • อย่างไรก็ขอขอบคุณแทนหลายๆคนนะคะที่  มีสิ่งที่ดี แล้วคิดถึงกัน

ขอบคุณอีกครั้งที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้..