ภาพบรรยากาศ

ภาพแรก  DAR ปรับสื่อการเรียนรู้จากนำเสนอผ่านโปรเจ็คเตอร์เป็นโทรทัศน์ เนื่องจากแสงสว่างมากเกินไป

ภาพสอง  Deep Listening เป็นคุณสมบัติของคุณลิขิตที่ดี

 ภาพสาม  เอ..อาจารย์อาชีวศึกษาขอนแก่นสนใจอะไรกันหนอ?

ภาพสี่ ลีลาการเล่า "เร้าพลัง" กับดักKM  ของอาจารย์แป๋ว

ภาพห้า  "เล่าสู่กันฟัง" กับอาจารย์วราภรณ์ สมาชิกคนใหม่ชาว Blog

                                                บันทึกเรื่องราวและภาพ

                                                        โดย...น้อง