แปลกจริงลำต้น....ใบ......ดอก....ก็ดูจะสมบูรณ์  .....แต่ทำไมไม่มีผล

         ปลูกมะเขือพวงไว้  2  ต้นคะ  ชื่นชมมากเพราะงอกงามมาก  มีดอกเป็นพวงเกือบทุกยอด  

          ผู้ปลูกก็ดีใจ  จะได้กินแกงเขียวหวาน  มีผักไว้รับประทาน  แบบเศรษฐกิจพอเพียง

          ความหวัง....ค่อย ๆ ถดถอย  

          ดอกและยอด  ค่อยทยอยกันเหี่ยวเฉา  แต่ลำต้น ใบยังงอกงามเหมือนเดิม

          เครื่องเคียงของน้ำพริก  และแกงเขียวหวาน  ก็เลยไม่มีมะเขือพวง

         ใครทราบวิธีแก้ปัญหา  ช่วยบอกหน่อย