พัฒนาอย่างไรไปให้ถึง

 เช้าวันนี้ช่วงตีสองกว่าๆ ท่านอาจารย์ ดร.ขจิต (คลิก) มิตรผู้ร่วมกู่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กู่คู่ความพอเพียง ลิขิต "เพื่อนช่วยเพื่อนเตือนด้วยลิขิต" ข้อความคือ

นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พฤ. 21 ธ.ค. 2549 @ 02:07 (121315)
  • มาทักทายก่อนไปชายแดนครับอาจารย์หมอJJ
  • ดีจังเลยครับที่ มข ช่วยหน่วยงานทางการศึกษา ฝากชุมชน สังคมรอบๆ มข ด้วยครับผม

 เชิญชวนชาว "มอดินแดง" และ เพื่อนบ้านรอบๆ ข้างๆ หรือ เห็นหนทาง "ลิขิตส่งมาทาง B2B"

 เสนอข้อคิดเห็น หัวปลา คือ "แนวทางการพัฒนาชุมชน สังคมรอบรั้วมอดินแดง"

 เชิญชวนเรียนขอ Knowledge Sharing พัฒนารอบบ้านเราด้วยครับ 

 JJ