บ่วงพรรณทนาการ อันหนักหน่วงเหนื่อยล้า จากโลกอันแสนโหดร้าย มันเหนื่ยวรั้ง จิตใจของผู้คนที่ หลงเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นคุณ
อันวิเศษ เหนื่ยวนำให้เรา เป็นไปตามใจที่มันต้องการ อย่างที่เราโงหัวไม่ขึ้น  ไม่ว่าเราจะพยามแล้ว กี่พบ กี่ชาติ บ่วงโซ่พรรณทนาการเส้นนี้
มันก็ไม่หลุดออกไปจากเราง่ายๆ      การกระทำของเรานั้นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเป็นเครื่องเหนื่ยวรั้งเราอยู่     วันใด ชาติใด ภพใด เราทำกรรมดี
เอาไว้ บ่วงโซ่นี้ก็นำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีๆ เราทำกรรมกับคนดี    ก็ไปพบ ไปเจอกับคนที่ดีๆ   เช่นกันถ้าเราทำกรรมชั่ว โซ่ตรวชอันนี้มันก็จะหนัก
     จะหน่วง นำพาเราไปสู่สิ่งเลวร้าย    โซ่พรรณนาการ แห่งความชั่วร้ายมันรัดเราแน่นนัก ยิ่งเราดินรนขัดขืน เต็มไปด้วย โลภะ โมหะ โทสะ เราก็ยิ่งขาดสติ
โซ่ตรวน นั้นก็รัดเรามากยิ่งขึ้น แรงขึ้น     โซ่ตรวนแห่งความดีก็เช่นนั้น จะนำพาเราไปสู่สิ่งดี แต่การนำพาของโซ่แห่งความดีนั้น  จะนำพาเราไปด้วยความนุ่ม
ความเบา  สุขสบาย    ไม่เหมือนกับโซ่แห่งความชั่วร้าย    สิ่งดีๆ ที่เราพบเจอในวันนี้   ก็มมาจากกรรมดี ที่ส่งผลให้โซ่ตรวนของเราเส้นนี้ นำพาเราไปสู่สิ่งดีๆ
           แต่ถ้าวันไหน   กรรมชั่วของเราปรากฏ  โซ่ตรวนเส้นนี้ก็จะกลับเป็นตรงกันข้าม     โซ่พรรณนาการเส้นนี้มันจึงมีได้ ทั้ง 2ด้าน ทั้งดีและชั่ว   
คนเราทำทั้งกรรมดีและชั่ว  ไม่ผิดอะไรหรอกที่เรายังจะต้องเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย   อยู่ที่ว่าถ้าเราเจอเรื่องร้าย ๆ   โซ่ตรวนที่เหนี่ยวนำเราอย่างรุ่นรแรง
เราจะ  รับมือกับมันอย่างไร   เราจะขาดสติไหม  เราจะขาดกลัวไหม   หรือว่าเราจะมีสติรับมือกับมัน ไม่ให้มันัดเราจนหนักเกินไป  ใช้สติ ใช้ปัญญา
  แก้ไขมันบ้างรึเปล่า   เช่นกันเมื่อ เราเจอ  โซ่ตรวนแห่งความดี เรา จะหลงไหลไปกับการเชิญชวนอันอ่อน นุ่ม   น่าดูน่าชม   จนเราประมาณ หลงไหลไป
                                                    จนลืมนึกว่าเรา ก็ยังคงถูกโซ่ตรวนนี้พรรณนาการอยู่รึเปล่า  
จนถึงที่สุดแล้ว เมื่อเราหมั่นทำความดีจนถึงพร้อม  ละความชั่วจนเด็ดขาด   วันหนึ่งเราก็ต้องละถิ้งความดีไปด้วย  เพื่อพบความสุขที่แท้จริง   
         คนที่ทำความชั่ว โว่มันรัดหนัก เอาออกยาก ไม่มีทางเอาออกเลยก็ว่าได้    แต่คนที่ทำความดีโซ่มันรัดเบา ถ้าใช้ปัญญาพิจาณา หมั่นเพียรฝึก
  เราก็สามารถเอาโซ่นั้นออกได้ง่ายๆ    
วันนี้คุณกำลังรับมือกับบ่วงพรรณทนาการ ที่ดี และที่ชั่วร้าย ด้วยรูปแบบไหน  
              ขอสติจงมีอยู่กับทุกท่านตลอดชั่วลมหายใจ