บันทึกที่19 คณะทำงานการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย-นันทพร

  ติดต่อ

  คณะนักวิจัยทำงาน ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย  

1.       . ดร. สุพจน์ หารหนองบัว

2.       . ดร. เกตุ กรุดพันธ์   

3.       รศ . ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล

4.       รศ . ดร. วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น

5.       ผศ . ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

6.       . ดร. ประนอม จันทรโณทัย

7.       รศ . ดร. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร

8.       รศ . ดร. สมศักดิ์ ปัญหา

9.       . นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

10.    รศ . ดร. วัชระ กสิณฤกษ์

11.    รศ . ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์

12.    . ดร. จิระพันธ์ กรึงไกร

13.    รศ . ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล

14.    รศ . ดร. ประสาทพร สมิตะมาน

15.    รศ . ดร. พงษ์เทพ อัครธนกุล

16.    รศ . ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

17.    รศ . ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นันทพร ศรีแสง

หมายเลขบันทึก: 68491, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-02 10:31:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นันทพร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)