จากการที่ได้ประชุมพูดคุยกันเรื่องราวของคุณภาพ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนก็แสวงหาคุณภาพ ในบทบาทความรับผิดชอบของศูนย์กศน.จังหวัด ได้เพียรพยายามพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนทั้งการจัดทำแผนการพบกลุ่มและ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ติดตามไปด้วยการตามไปดูครูพบกลุ่มในพื้นที่โดยใช้การสุ่มไปโดยมิบอกกล่าวเพื่อจะได้เห็นสภาพที่แท้จริง ธรรมชาติแห่งตัวตน ธรรมชาติของการพบกลุ่มจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์ที่ทั้งผู้เรียนและครูผู้อำนวยความสดวกในการเรียนรู้จะไปพบกัน

          ครูอนันท์ เฟื่องทอง หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้พื้นฐานได้รับมอบหมายจากผมให้เป็นผู้ไปดั้นด้นค้นหาความหมายในภาคสนาม โดยสุ่มไปสังเกตุการพบกลุ่มที่จุดพบกลุ่มตามอำเภอ ตำบล ต่าง ๆ  และก็ได้พบครูดี คนหนึ่งที่มีผู้เรียนมาพบกลุ่มอย่างมีความสุข ครูมีความสนใจผู้เรียน สอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ทุ่มเวลากับการสอนเลิกประมาณบ่าย ๒ โมง ซึ่งกลุ่มทั่วไปมักจะเลิกแค่เที่ยงวัน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ให้ดูน่าเบื่อ และให้ความสำคัญกับ กรต. หรือกิจกรรมเรียนรู้ต่อเนื่อง ขอปรบมือให้กับ  ครูรุ่งนพภา     พูลสวัสดิ์   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแปลงยาว ครับ สำหรับรายต่อไปหวังว่าคงได้คำตอบจากครูอนันท์ เร็ว ๆ นี้