ฉันได้นำบางส่วนของกิจกรรมที่จะนำพานักศึกษาเข้าสู่คลื่นอัลฟ่าก่อนที่จะร่วมเรียนรู้ เนื้อหาวิชา   ทำมาประมาณ 3 ครั้ง         ครั้งที่ 1   คือ  ใช้ CD ของอาจารย์อาจอง  ชุมสาย  เปิดให้ฟังเสียง  โดยให้นักศึกษานั่งหลับตา แล้วค่อย ๆ จินตนาการตามที่อาจารย์อาจองพูดให้ฟัง  เสียงสะท้อนจากครั้งนี้ไม่มีอะไรมาก  บอกว่า ดีจะได้ทำใจให้สงบก่อนเรียน          ครั้งที่ 2-3  คล้าย ๆ กัน  คือ  ใช้การคำพูดของตนเอง โดยใช้ร่วมกับการเปิดเพลงเบา ๆ และให้นักศึกษานั่งหลับตาพร้อมกับการหายใจเข้า-ออก  และจินตนาการไปกับคำพูด   ครั้งนี้เหมือนต้องมนต์  หลังจากเปิดตาเขารู้สึกว่าสดชื่น กระปรี้กระเปร่า อยากเรียน และที่สังเกต คือ ไม่มีคนหลับ  lecture  แถมจบ course ยังมีการถามปัญหา และมีการขอ CD เพลงไปฟังด้วย   และในครั้งที่ 2  มีนักศึกษาบอกว่าดีจังที่อาจารย์ได้เริ่มต้นโดยการคลายเครียด รู้สึกเป็นปลื้ม คือ ไม่นึกว่านักศึกษาจะตอบรับสิ่งเร้านี้ดีมาก        จากการทำกิจกรรม 3 ครั้งนี้ ทำให้มั่นใจว่า การดำเนินการสอนโดยใช้จิตตปัญญาศึกษามาร่วมด้วยในการสอน  โดยนำพานักศึกษาเข้าสู่คลื่นอัลฟ่าก่อน น่าจะช่วยเสริมให้การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  เนื่องจากคลื่นสมองเบต้าจะถูกเปิดออก  เข้าสู่คลื่นอัลฟ่า พาให้นักศึกษาได้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และอาศัยการฟังอย่างตั้งใจ ทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น  ซึ่งก็น่าจะเข้าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีการหนึ่ง