ประเด็นร้อน กศน.

บนโลกของความแตกต่างความคิดนักทฤษฎีกับความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะกลมกลืนหรือไม่ ต้องเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันความสมานฉันท์จึงจะเกิด

                  ประเด็นร้อน ๆ ในขณะนี้คณะที่ปรึกษาด้านกฏหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้โอนสถานศึกษา กศน. เข้าไปในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาได้จบกันไปแล้วว่า กศน.ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงอย่างเดียว การศึกษาภาคประชาชนอื่น ๆ กศน. ก็จัดอีกมากมาย และลักษณะงานจรยุทธ์ที่เคลื่อนที่เร็วคล่องตัวต่อการสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่าง formal และ nonformal education และเหตุผลหลาย ๆ เรื่อง รัฐบาลที่แล้วจึงให้อยู่กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ต้องไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตอนนี้ก็อุ้ยอ้ายมากแล้ว ตรงข้ามกับหลักการจัดองค์การแบบจิ๋วแต่แจ๋ว ที่ญี่ปุ่นเรียกว่า โตแล้วต้องแตกตัว หรือ Smaller is better.

           ท่านที่สนใจประเด็นนี้ เชิญให้ความเห็นหน่อยครับ บนโลกของความแตกต่างความคิดนักทฤษฎีกับความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะกลมกลืนหรือไม่ ต้องเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันความสมานฉันท์จึงจะเกิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#องค์การกศน.#ประเด็นร้อน

หมายเลขบันทึก: 68477, เขียน: 20 Dec 2006 @ 23:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 27, อ่าน: คลิก


ความเห็น (27)

เขียนเมื่อ 
 •  Smaller is better.
 • เชื่อว่างานของ กศน แตกต่างออกไป
 • ทำงานในชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจาก สพฐ
 • มาให้กำลังใจครับ
ขอบคุณอาจารย์ขจิต ครับ

ท่าน ผอ.ดิศกุล

 • จริงอย่างที่เขาคิด ก็นับว่าน่าสงสารประทเศไทยนะครับ
 • การศึกษาภาคประชาชนนับวันแต่จะอ่อนด้อยลงไปอีก
 • เท่าที่ทราบยังไม่ใข่ข้อยุติครับ ยังจะต้องฟังความเห็นกันอีก เชิญ ผอ.อ่านที่นี่ ลิ้งค์ ครับ
 • ผมได้รับการต่อสายจาก ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผชช.ด้านพัฒนาหลักสูตรฯ สำนักฯ กศน.ให้ไปสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ หลายท่านเพื่อส่งไปเขาใช้ประกอบการตัดสินใจ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งที่ได้มาแล้วคือจาก ดร.อุทัย ดุลยเกษม คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งท่านมีความเห็นว่าจะต้องมีกลไกการทำงานการศึกษาภาคประชาชนหรือการศึกษาตลอดชีวิต คนทำต้องมืออาชีพรู้เรื่องเข้าใจโดยเฉพาะครับ...ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านประยงค์ รณรงค์ ยังนัดเข้าขอสัมภาษณ์ไม่ได้ครับ
 • เวทีแลกเปลี่ยนในบล็อกของท่าน ผอ.ก็น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะวัดความรู้สึกต่างๆได้ดี
 • ขอบคุณท่าน ผอ.ที่เปิดประเด็นนี้ครับ

ขอบคุณครูนงเมืองคอน ครับ ช่วยเพิ่มเติมลิ้งค์ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น น่าสงสารประเทศไทยจริง ๆครับถ้านักวิชาการใหญ่ๆมี power ในการตัดสินความเป็นไปของผู้คนองค์การส่วนราชการ เน้นรูปแบบมากจนลืมสาระไป หรือสนใจกระพี้ที่มิใช่แก่น ไม่ดูว่าค่าของงานคือความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ศึกษาวัฒนธรรมที่ฝังลึก และวัฒนธรรมแห่งความคล่องตัว

บุคลากร ศบอ.บป.
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ  ผอ.ดิศกุล มากนะค่ะ ที่นำแต่เรื่องดีๆ มาให้ พวกเราได้อ่านกัน

yupa
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นด้วยที่จะโอน กศน. ไป สพฐ. เพราะงาน กศน. ไม่เหมือนกับงานการศึกษาอื่น ๆ ยังมีงานอาชีพ และงานที่ต้องทำในชุมชน การจัดการเรียนการสอนก็แตกต่างกัน

yupa
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นด้วยที่จะโอน กศน.ไป สพฐ. งานกศน. ไม่เหมือนกับงานการศึกษาอื่น เรายังมีงานอาชีพ และต้องทำงานในชุมชน แนวการจัดการเรียนการสอนก็แตกต่างกัน

นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 

งาน กศน. แตกต่างกับงานการศึกษาอื่น ๆ

มีงานที่ต้องทำร่วมกับชุมชนและองค์กรเครือข่าย

มีงานเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องทำให้ตรงกับความต้องการของชุมชน

วิลาวัลย์
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นด้วยที่จะโอน กศน.

การทำงานจะไม่สะดวก กศน. ต้องทำงานที่ร่วมกับชุมชนเป็นหลัก

สุมาลี
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 

งานกศน.แตกต่างกับงานการศึกษาอื่นๆ เพราะต้องเข้าชุมชนและองค์กรเครือข่ายอื่นๆ มีงานเกี่ยวกับอาชีพอื่นที่ต้องทำให้ตรงกับความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

สุธี กศน.บป.
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 
ไม่เห็นด้วยกับการที่โอนไป สพฐ เพราะว่า งานของสพฐ เป็นงานของโรงเรียนในระบบที่แตกต่างกับงานของกศน. การบริหารจัดการก็แตกต่างกัน
นิดา ศบอ.บป.
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 
ไม่เห็นด้วย เพราะการจัดการระบบต่างๆ ไม่เหมือนกัน หลักการทำงาน หลักการคิดก็แตกต่างกัน
สุนิศา ศบอ.บป.
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 
ไม่เห็นด้วย เพราะกลุ่มผู้เรียนของกศน.และกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนในระบบนั้นแตกต่างกัน นักเรียนกศน.ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานหรือมีรายได้น้อย และยังต้องรับผิดชอบครอบครัวอีกด้วย
วาสนา ศบอ.บป
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 
ไม่เห็นด้วย เพราะระบบการทำงานของกศน. ไม่เหมือนกับนักเรียนในระบบ ถ้าโอนไปแล้วเท่ากับว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ อาจให้การทำงานล่าช้า
จุฑารัตน์ ศบอ.บป.
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 
ไม่เห็นด้วย เพราะว่าระบบการทำงานไม่เหมือนกัน อาจทำให้เสียกระบวนการในการทำงาน โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันก็แตกต่างกัน ระบบบริหาร การจัดการองค์กรก็แตกต่างกันอีกด้วย
สุธาธินี ศบอ.บป.
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 
ไม่เห็นด้วย เพราะว่าโครงสร้างองค์กร ที่แตกต่างกัน การทำงานของกศน.ส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกับชุมชน ให้บุริการกับบริการกับบุคคลทั่วไปไม่เจาะจงเฉพาะแต่นักศึกษาของตนเอง
ชาตรี ศบอ.บป.
IP: xxx.188.22.34
เขียนเมื่อ 
ไม่เห็นด้วย เพราะว่าระบบการทำงาน และระบบการจัดการไม่เหมือนกัน
ทัศนีย์ มีสมบัติ
IP: xxx.123.108.184
เขียนเมื่อ 

-  จากทฤษฎีของ  กาเย่  (Gagne)  กล่าวว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ คือ

 • ผู้เรียน (Learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู้
 • สิ่งเร้า (Stimulus) คือสถานการณ์ต่างๆ  ที่เป็นสิ่งเร้าทำให้เกิดการเรียนรู้
 • การตอบสนอง (Response) คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้

     ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวัย จะแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านสติปัญญา  การจำ  การคิด ระบบประสาท ฯลฯ   ดังนั้น   หากโอนย้ายไปอยู่ในระบบที่เป็นโรงเรียนที่มีความแตกต่างในหลายๆด้าน  อันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้  ที่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน  ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของผลที่จะเกิดต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตของตนเองในปัจจุบันและอนาคต และยังผลไปถึงสังคมและประเทศชาติ (ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน)                         

                                         

Khun Tew
IP: xxx.123.108.184
เขียนเมื่อ 

ภายใต้โลกใบนี้มีอะไรที่เมืองไทยทำไม่ได้บ้าง  ทุกอย่างแก้ไขได้  พระราชกฤษฎีกายังแก้ไขกันได้  เหตุไฉน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะแก้ไขไม่ได้    สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ตั้งแต่เกิดจนตาย    จากภารกิจดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มหาศาล    การที่จะนำองค์กรเราไปเข้าร่วมชายคากับเขตพื้นที่การศึกษา   มีความเห็นว่า   ไม่เห็นด้วย  เนื่องจากวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่าง  ความคล่องตัวในการบริหารงานองค์กรอุ้ยอ้าย   ปัญหาการอยู่ร่วมชายคาระหว่างสปช.และการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ยังจัดระบบไม่ลงตัว  ประการสำคัญหากนำ กศน.ไปอยู่ภาใต้เขตพื้นที่กศ.แล้ว  จะทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์  เราก็ยินดี  แต่หากประเทศชาติไม่เสียผลประโยชน์ ขอให้อยู่เหมือนเดิมจะดีกว่านะ 

samorano
IP: xxx.121.123.186
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ ผอ.ดิศกุล มากครับที่นำแต่เรื่องดีๆ มาให้ พวกเราได้ศึกษากัน
ชูวิทย์ ศบอ.บางปะกง
IP: xxx.123.0.202
เขียนเมื่อ 

ดังที่กล่าวแล้วว่า  กศน.กำลังถูกท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงสังคมต่าง ๆ อย่างมาก  พร้อม ๆ กันต้องเผชิญกับความเย้ายวนในการเลือกทางเดินของตนจนสะท้อนให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าสถานะของ  กศน.  กำลังเผชิญกับวิกฤตในตัวเอง  ซึ่งในที่สุดแล้วดูจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่า  กศน.  ในอนาคตจะเดินต่อไปอย่างไร  เว้นแต่จะมีคำตอบง่าย ๆ ว่าให้โอนสถานศึกษา กศน. เข้าไปในเขตพื้นที่การศึกษา หรือจะให้อยู่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามเดิม  แต่ถ้าเราตอบคำถามอนาคตของ  กศน.  ด้วยทางเลือกแบบหยาบ ๆ เช่นนั้น  วิกฤติของ  กศน.  ในสังคมไทยก็น่าจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่อย่างใด!

luksana
IP: xxx.113.81.74
เขียนเมื่อ 

เท่าที่อ่านดู ยังไม่มีใครที่เห็นด้วย ตามเหตุผลต่างๆนาๆ  ท่านใดที่เห็นด้วย ช่วยชี้แจงแถลงไขให้ทราบว่า มีเหตุผลหรือแนวทางอย่างไร  อยากรู้จริงๆครับท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ผม คนหนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วย....

ชูวิทย์ บางปะกง
IP: xxx.123.109.31
เขียนเมื่อ 

    ผมเชื่อมั่นในปรัชญาการศึกษาแบบพุทธ  ว่าคนเราต้องแข่งขันและเอาชนะตนเองก่อน  แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้ว  แม้แต่จะแข่งขันกับตนเองก็ยังกระทำไม่ได้  การศึกษาของไทยตกต่ำลง  ยิ่งเดินหน้าออกไป  ยิ่งขยายมากขึ้นไป  ไม่ว่าจะความเป็นธรรมหรือมาตราฐานหรือความสอดคล้องกลับน้อยลง ๆ  ผลที่สุดก็เกิดวิวาทะ  เรื่องการพายเรือในอ่าง  แต่ทั้งหมดทั้งหลายต้องตรวจสอบดูให้แน่นอนก่อนว่า  ผู้เรียนจะต้องได้ประโยชน์อย่างแท้จริง  มิใช่ระบบราชการ

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกับคนทั้งแผ่นดิน  เราจำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะรับฟังคนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อก่อให้เกิดพลังแผ่นดินขึ้นมา  ช่วยผลักดันให้ลูกของเราคนไทยทั้งชาติได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

รุ้ง บางปะกง
IP: xxx.157.209.42
เขียนเมื่อ 

การศึกษาของโลกกำลังอยู่ในกระแสการปฏิรูปครั้งใหญ่  ที่ริเริ่มโดยประเทศอุตสาหกรรม  ชี้นำโดยแนวคิดเสรีนิยมใหม่  กระบวนการโลกาภิวัตน์  และเศรษฐกิจความรู้อันเป็นทุนนิยมชั้นสูง

ใคร่ครวญและไตร่ตรองคือสิ่งที่ต้องพึงกระทำ  ก้าวถอยหลังมาหนึ่งก้าวใช่ว่าจะพ่ายแพ้  แต่ถอยมาเพื่อตั้งหลักและรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพ

เสน่ห์ อุ่นนาวงษ์
IP: xxx.113.81.74
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นด้วย กับการที่กศน.จะไปสังกัดเขตพื้นที่ เพราะการจัดการศึกษาของกศน. แตกต่างจากเขตพื้นที่ในเรื่องรูปแบบการจัด และกระบวนการการจัดมีการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัว ไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง" เป็นการศึกษาตลอดชีวิต " ที่ควรมีอยู่คู่สังคมไทยในปัจจุบัน ที่กระแสตะวันตก เข้ามาแทรกในวิถีชีวิตความเป็นอยู่                               จนให้ลืมหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดปัญหา ฯลฯ

TANAPORN
IP: xxx.27.16.138
เขียนเมื่อ 

whatever i want to learn "i will" , long live "the life long education". everyday i've lived, i need to learn something improving human valued, not for living and earn day by day. teacher? , everybody can be teacher , but i need to be a teacher for self too.  let's live and learn !!!

Thank You Khun TANAPORN

You are a learning person in my opinion. i hope you success in your learning.