ภาษาอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นภาษาศิลป์ ที่มีลักษณะพิเศษที่เลื่องลือในโลกภาษาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการวางหลักเกณฑ์ การยกเว้น การใช้สำนวนโวหารและปริมาณของถ้อยคำ ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จต้องมีความมานะอดทน ฉับไว ช่างสังเกต จดจำอย่างละเอียดลออ และอย่างมีหลักเกณฑ์แม่นยำอยู่ในใจ คนนิสัยสะเพร่า ไม่รอบคอบ ไม่เอาใจใส่ ย่อมเรียนเอาดีไม่ได้แน่นอน