เมื่อต้นเดือนธันวาคมได้มีโอกาสไปเที่ยวงานพืชสวนโลกหรืองานราชพฤกษ์ 2549 หรือ Royal Flora 2006 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี   ในปี พ.. 2549  และ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  ในปี พ.. 2550 จัดขึ้นที่ ต. แม่เหียะ  . เมือง จ. เชียงใหม่  ตามที่ทราบกันดีแล้ว 

              สำหรับรายละเอียดการชมงาน สถานที่ต่างๆ ภายในงาน ตลอดจนภาพถ่ายต่างๆ ที่สวยงาม ไม่มีผู้คนมาปะปน   ท่านสามารถหาชมได้จากสื่อต่างๆ มากมาย  ส่วนที่ จะพาไปชมนั้นเป็นแบบนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง ดังนั้นภาพสถานที่ต่างๆ จึงต้องมีผู้คนมา ร่วมแจมอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะต้องได้พบปะผู้เข้าชมงานวันละประมาณ 35,000 คนเท่านั้น              

            ตอนนี้เราไปชมวิวกันได้แล้ว เดินไปด้วยกันเลยจ้ะ…..

     

     ประติมากรรมรูปร่ม บริเวณหน้างานก่อนผ่านเข้าชมงานด้านใน 

     

                          สถาปัตยกรรมบริเวณหน้างาน

    

           หอคำหลวง ขอโชว์สักหน่อยแม้ว่าดาราหน้ากล้องจะมาก
           ก็ตามเพราะเป็นสถานที่สำคัญของงาน

     

                               หอคำหลวงด้านข้าง

     

                               เนินด้านหน้าหอคำหลวง

    

                         อีกเนินหนึ่งที่ด้านข้างหอคำหลวง