เสียงเพลง เด็กเอ๋ย เด็กดี  ต้องมีหน้าที่..  ดังกังวานขึ้นจากเครื่องขยายเสียงหน้าเสาธง
ซึ่งเป็นเพียงท่อซีเมนต์ ท่อนเดียว โบกปูน  นำเหล็กมาตั้ง  นักเรียน  รวมทั้งครูต่างรีบเร่ง เร็วไว
นักเรียนในแต่ละห้องช่วยกันจัดแถว  ก่อนที่เพลงจะจบ  คณะกรรมการนักเรียนทำหน้าที่อย่างแข็งขัน
แถมท้ายด้วยสิ่งดี ๆ จากครูเวรประจำวัน 
 เมื่อแยกย้ายกันแล้ว เจ้าตัวเล็กช่วงชั้นที่ 1  หอบสาด(เสื่อ)สะพายกระเป๋า เดินเข้าห้องประชุม
ท่านรองผู้อำนวยการ ผู้ใหญ่ใจดี  กำลังเก็บเด็กด้วยนิทานธรรมะ  ฝากข้อคิดเตรียมความพร้อม  
เด็ก ๆ  ก่อนแยกย้ายกันไปปูสาด (เสื่อ)ตามร่มไม้ชายคาป่าหลังโรงเรียน
   นักเรียน  20  กว่าคน นั่งล้อมหน้าล้อมหลังกับครู    ไม่มีโต๊ะ ไม่มีเก้าอี้  นั่ง
หรือนอน (นักเรียน)ทำกิจกรรมร่วมกัน  ถึงเวลาอันสมควรต่างหมุนเวียนเปลี่ยนไป
อีก  3 จุดที่เหลือ 
  จากการเฝ้าสังเกตการทำกิจกรรม  นักเรียนทุกคนต่างมีความสุข  สดชื่น  ทำกิจกรมด้วยความ
สนุกสนาน  สีหน้าแววตาบ่งบอกถึงความสุขที่เกิดจากการเรียน  คงไม่ผิด  หากจะเรียกวันศุกร์ที่เม็กดำ
ว่า "วันสุข"