ถ้าใครได้อ่านสามก๊กคงจะรู้จักโจโฉเป็นอย่างดี  ซึ่งครั้งหนึ่งโจโฉสามารถวางแผนรวบรวมผู้คนที่รักชาติทั้งหลายจัดตั้งเป็นกองทัพปฏิวัติ  กลยุทธ์หรือวิธีการรวมคนของโจโฉนี้ทำให้โจโฉทำงานใหญ่ได้สำเร็จและชนะในการศึกได้  กลยุทธ์ที่โจโฉนำมาใช้  คือ  การปรับทุกข์กับผู้อาวุโสการผูกมิตรกับผู้มีความสามารถปักหลักชักชวนผู้ร่วมอุดมการจัดตั้งกองกำลังสร้างแกนนำขยายฐานกองกำลัง       จนทำให้เกิดกองทัพจากกองทัพเล็ก ๆ  ไม่กี่ร้อยคน  เติบโตขึ้นเป็นกองทัพปฏิวัติ  17  หัวเมือง  ทำตั่งโต๊ะต้องพรั่นพรึง  การรวมเจ้าเมืองถึง  17  หัวเมือง  ให้เป็นหนึ่งเดียวได้นี้ แสดงว่ากลยุทธ์ของโจโฉก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยที่เดียวนะ  นะ  นะ       ถ้าเรานำกลยุทธ์ของโจโฉมาใช้ในการรวบรวมผู้คนให้ช่วยกันพัฒนาประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนน่าจะดีนะ เราจะปรับทุกข์กับ...  เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองเราจะผูกมิตรกับ ...เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองเราจะปักหลักที่...เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองเราจะชักชวน...เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองเราจะจัดตั้ง...เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองสร้างแกนนำ...เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองขยายฐาน...เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง ท่านทั้งหลายคงเห็นดีด้วยนะคะ