คุณขอมา

รายงานการวิจัยโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนี่งโรงเรียนในฝัน

อ่านเล่มเก่าไปก่อนนะคะ เล่มใหม่กำลังเขียน    เม.ย. 50  คงจะเสร็จ

รายงานวิจัย ( zip file)