เมื่อปีที่แล้ว 2549 ... ทีมทันตฯ ได้ลงไปลุยในชมรมผู้สูงอายุมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะ โดยมีกิจกรรมเกิดขึ้นในระดับ PCU ที่ ราชบุรี (ท่านัด, วัดเพลง) บุรีรัมย์ (บ้านแฮด, หายโศก) ชัยภูมิ (คอนสวรรค์, บ้านโสก, บ้านเขว้า, หลุบโพธิ์) และลำปาง (บ้านสถานี, บ้านเหล่า, แจ้ห่ม, แม่สุก)

ผู้สูงอายุในชมรม ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากกันอย่างมากมาย กลุ่มได้มีการสรุปกิจกรรมได้ว่า

ปัจจัยที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ นั้น มาจาก

  • ชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการ ... ตั้งแต่ผู้สูงอายุ วัด องค์การบริการส่วนตำบล สถานีอนามัย และ โรงพยาบาลชุมชน
  • ความเข้มแข็งของชุมชน ... ตั้งแต่ ชมรมผู้สูงอายุ อบต. และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  • ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ... อาทิเช่น ทันตแพทย์ อบต. และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  • สิ่งสนับสนุน แปรงสีฟัน และยาสีฟัน ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ ... ในการทำกิจกรรมต่อเนื่อง
  • งบประมาณสนับสนุน ... ในเรื่องของการอบรม / ประชุม

ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่เราดำเนินการต่อยอดจากปีที่แล้ว ในพื้นที่เดิม + พื้นที่ที่สนใจใหม่

เราคุยกันไว้ 5 ศูนย์อนามัยค่ะ ตั้งแต่ ศูนย์ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และ เชียงใหม่

เราได้ตั้งเป้าประสงค์กันแล้วนะคะว่า ต้องการ

  • ศึกษารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ และ
  • พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการรับรู้ของผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะเริ่มคุยกันวันที่ 21 ธค. นี้ละค่ะ ... แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ ว่า เราคุยเตรียมการกันอย่างไร