วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำ ช่วงเช้า ผมได้ออกแบบรูปหมูเพื่อไปตกแต่งบอร์ดปีใหม่โดยการสเก็ตภาพด้วยดินสอและตัดออกมาเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นก็ได้ช่วยพี่จัดฟิวเจอร์บอร์ดหน้าห้องศิลปกรรมให้เรียบร้อยกว่าที่เป็นอยู่ ช่วงบ่าย ผมได้ลากิจเนื่องต้องไปธุระให้กับที่บ้านครับ