หลังจากดูบรรยากาศฝ่ายบัณฑิตแล้ว คราวนี้มาดูบรรยากาศฝ่ายญาติบัณฑิตกันบ้าง โดยปกติประมาณกันว่า ญาติบัณฑิตจะมีจำนวนมากกว่าบัณฑิต เพราะส่วนใหญ่จะมากันทั้งครอบครัว ขับรถกันมาพร้อมกับเสบียงมื้อเที่ยง....

ญาติๆดูบัณฑิตที่เข้าแถว

<p> </p><p>ยืนดูนานเหนื่อย นั่งดูละกัน </p><p>บัณฑิตเข้าห้องประชุมไปแล้ว หามุมพักรอบัณฑิตรับปริญญามาให้ดู </p><p>หิวแล้วเตรียมกับข้าว อาหารแสนอร่อย..ส้มตำ</p><p> </p><p>เสบียง หน่วยสนับสนุน </p>