วันนี้ผมได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับเพื่อนักส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอหลายท่าน  มีอยู่ 2 ท่านที่ผมได้พูดคุยและสอบถามถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ คือพี่รังสรรค์  เลิศสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากอำเภอไทรงาม และพี่ประสิทธิ์  อุทธา (ลิงค์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากอำเภอพรานกระต่าย  เพราะทั้ง 2 ท่านนี้เป็นทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำเครื่องมือKM ลงไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

        เหตุที่พูดคุยกันก็คงเป็นเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ได้มีบล็อกเป็นของตนเองแล้วแต่ยังไม่ค่อยได้เขียนบันทึก พูดคุยกันก็ทำให้ทราบว่า  ในภาคสนามก็ได้สัมผัสกับKM อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ได้เขียนบันทึกอยู่ดี  และสภาพการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ภาคสนามก็คือ ยังไม่ค่อยสะดวก ทั้งยังไม่มีอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

          ผมก็ไม่รู้จะใช้วิธีการอย่างไร ก็เลยต้องกระตุ้นกันหน่อย ผมทำอย่างไรบ้างอยากรู้ไหมครับ

  • พูดคุยและซักถามครับ เพื่อให้ทราบว่าสาเหตุหลักเกิดจากอะไร ทำให้ไม่ได้บันทึกอย่างต่อเนื่อง
  • นำบันทึกบล็อกของผม ที่เขียนเสร็จแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการบันทึก
  • นำบทความที่เขียนไว้ ซึ่งก็ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจากบล็อกอีกนั่นแหละมาให้ได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความอยากเขียนขึ้นมาบ้าง
  • แนะวิธีการเขียนบันทึกหากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทลำบาก ด้วยการพิมพ์สิ่งที่ได้ปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ โดยพิมพ์ในโปรแกรมพิมพ์ธรรมดาก่อน หากมีเวลาค่อยนำมาลงบล็อกทีหลัง

         ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่เราคุณอำนวยก็ต้องใจเย็นๆ ติดตาม และคอยกระตุ้นกันต่อไปในทุกที่ ทุกเวลา และโอกาสที่จะอำนวยให้นะครับ 

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

วีรยุทธ  สมป่าสัก