และแล้ววันพระราชทานปริญญาบัตร ก็มาถึง หลังจากที่ทุกฝ่ายเหน็ดเหนื่อยและตั้งใจกับการฝึกซ้อมในทุกๆด้าน วันจริงก็มาถึง ทุกคนตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมรับมือกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีกรรมการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ นับได้ มากกว่า 200 คน หลังจากที่นัดรวมเพื่อตั้งแถวในเวลา 10.00 น. คณาจารย์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ก็เข้าตรวจสอบ ใครมายังไม่มา แต่งตัวเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ ฯลฯ จากนั้น 10.30 น. วงดุริยางค์บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ คณาจารย์สวมครุย ซึ่งส่วนใหญ่คือท่านคณบดีแต่ละคณะที่จะทำหน้าที่ในการอ่านชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะเป็นกลุ่มที่เดินนำแถวบัณฑิต ผ่านลานธง เข้า (ขึ้น) สู่หอประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ....ในช่วงการเดินแถว สวยงามมาก    ขนลุก ... เชิญดูจากภาพนะค่ะ  

ภาพคณาจารย์   

 วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงเดินนำขบวน

คณาจารย์ตั้งแถวเตรียมเดินนำ

<p> </p><p>บัณฑิตเดินตาม      </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">บัณฑิตเดินขึ้นบันไดหอประชุม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>