เยาวชนพิจิตร ...น่าเป็นห่วงเหนือสิ่งอื่นใด....

"...เรื่องทำงานกับเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อน บางครั้งเค้าคิดอะไรได้มากกว่าเราเยอะ..."

เด็กและเยาวชนพิจิตร  เป็นประเด็นร้อนแรง ที่ผู้ว่าฯพิจิตรคนใหม่ล่าสุด "ปรีชา เรืองจันทร์"  สนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักภาวะความไม่ปลอดภัย ความเสี่ยงหลายๆด้าน ทำให้ต้องมีการพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คุณหมอสุรเดช เดชคุ้มวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุข และอีกหมวกหนึ่งเป็น เลขานุการมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร เป็นคุณเอื้อ คุณประสาน คุณอำนวย เรียกว่าบูรณาการในตัวคนคนเดียวจริงๆ ในการจัดการประชุมครั้งนี้ ใช้ห้องประชุม พมจ.พิจิตร มีผู้เข้าร่วมหลากหลายทั้ง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร  ศาลเด็ก  กลุ่มแสงตะวัน กลุ่มแสงตะเกียง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สำนักเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม   โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์  และเจ้าภาพเป็นสำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร   ส่วนผมมาในตัวแทนมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร มาช่วยบันทึกกระบวนการประชุมครับ

เริ่มกระบวนการ คุณหมอสุรเดช ชี้แจงประเด็นการพูดคุยไว้ 3 ประเด็น      คือ

1. สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างไร?       

2. สิ่งดีดี (คน,เรื่อง,จุดแข็ง) มีอะไรบ้างที่เป็นตัวอย่าง?

3. อนาคตที่อยากจะเห็นร่วมกัน(ฝันที่เป็นจริง) คืออะไร?

     สรุปแล้วสถานการณ์ปัญหา(หลุมดำ) ที่ ลปรร. ทั้งมุมของเด็กและผู้ใหญ่ ฟังแล้วน่าตกใจมาก เพราะมันมากมายเหลือเกิน ลองนับดูนะครับมีอะไรบ้าง? ปัญหา = เด็กติดเกมส์ออนไลน์  เหล้าบุหรี่  รถซิ่งกวนเมือง   วัตถุนิยม   โดดเรียน   ทะเลาะวิวาท  ติดยาเสพติด  ขาดคุณธรรม     เอดส์   ท้อง/แท้ง  ถูกละเมิดทางเพศ   ขาดจิตอาสา   ก้าวร้าว  รุนแรง  ไม่เคารพผู้ใหญ่   

สาเหตุของปัญหาเกิดมาจาก =  ขาดการดูแลจากครอบครัว(กำพร้า ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่)  อยากรู้อยากลอง  รุ่นพี่แนะนำ ตัวอย่างดีดีมีน้อย    แหล่งมั่วสุมมีมาก(ร้านเกมส์ ม่านรูด หอพัก โรงเรียน)  ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทำกิจกรรมมีน้อย (ลานกีฬา  ลานดนตรี)  ชุมชนอ่อนแอ  อำนาจนิยม(โกรษ เกลียด รุนแรง) กลไกการดูแลของรัฐและท้องถิ่นไม่ทั่วถึง

ทั้งหมดคือสถานการณ์ด้านลบ (มุมมืด) ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด เด็ก และผู้ใหญ่  ชุมชน ครอบครัว  หน่วยงานราชการ  ต่างมีส่วนทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์มันเป็นเหรียญสองด้าน มีด้านมืด ก็มีด้านสว่าง  โดยสิ่งดีดีที่เกิดขึ้นและทำกิจกรรมที่ผ่านมา คือ   มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม ประกวด การละเล่นต่างๆ ร้องเพลง แต่งเพลงเด็ก  บทกวี   กีฬา  เล่นดนตรี(พื้นบ้าน+สากล)   แข่งเรือ เทือกเรือ  ตลกอมยิ้ม  ดีเจน้อย ฑูตพลังงาน    ทายาทเกษตร ยุวเกษตร  บ้านดิน  ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครซับน้ำตาให้น้องช่วงน้ำท่วม หน้าหนาว  มีหน่วยงาน(พี่เลี้ยง)  รัฐ ท้องถิ่น เอกชน ให้การสนับสนุน เช่น อบจ.  อบต.  สปรส.  สสส.   อพปร.  มูลนิร่วมพัฒนาพิจิตร กลุ่มแสงตะเกียง  กลุ่มแสงตะวัน  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร  พมจ.พิจิตร  

โดยเป้าหมาย(ภาพฝันที่ทุกคนอยากเห็น) คือ   "เด็กดี เก่ง มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น  ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนา"  

* พัฒนาศักยภาพทางด้าน IT  (คอมฯ, อินเตอร์เน็ต, เกมส์ออนไลน์)

* อยากเห็นหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนสนับสนุนเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก

* เริ่มจากตัวเองก่อน เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนๆ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดี มีบทบาทหน้าที่ทำงานมีความสามารถ  สามัคคี สร้างสรรค์ร่วมด้วยช่วยกัน

* ปลูกจิตสำนึกทางด้านธรรมะ เข้าวัด นั่งสมาธิ

* ค้นหาตัวอย่างดีดี  ครู  พี่เลี้ยง   เด็ก  

* ประธานชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.) ช่วยดูแล

* สร้างสำนึกรักและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับคนทุกคน มีความเป็นประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่

ทันทีที่ได้ข้อสรุปเตรียมพูดคุยเสนอกับท่านผู้ว่าฯ เวลาประมาณ 16.30 น. คุณหมอสุรเดช กับ หัวหน้าสำนัก พมจ.พิจิตร ก็ขึ้นไปเชิญผู้ว่าฯ "ปรีชา เรืองจันทร์"  เข้าร่วมประชุมด้วย  (โดยก่อนหน้านี้นัดหมายว่าจะนำตัวแทนแต่ละหน่วย แต่ละฝ่ายเข้าร่วมพูดคุยเท่านั้น แต่ด้วยที่ทุกคนเองก็ต้องการเข้าพบและพูดคุยกับผู้ว่าฯที่ห้อง  จึงเชิญท่านมาที่ห้องประชุม พมจ. ดีกว่า)   พอท่านมาถึงห้องประชุม   ก็สูตรสำเร็จแหล่ะครับ ทุกคน   ...ยืน...เคารพ...สวัสดี...ท่านนั่ง....เรานั่งตาม      ว่าแล้วตามสไตล์ของท่านผู้ว่าฯ เป็นกันเองมาก ไม่มีพิธีรีตองอะไรหรอกครับ ก็ด้วยความเคยชินแหล่ะเน๊อะ ทำตามจิตสำนึก   

ไม่ทันที่คุณหมอจะสรุปประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้า  ท่านผู้ว่าฯ คว้าไมค์ พูดฉับฉับตามฉบับผู้ว่าฯไฟแรง  ฉายภาพความเป็นผู้ว่าฯ พิจิตร วิสัยทัศน์ มากมาย   ทุกคนนั่งฟังเสียงเงียบกริบ  ใจความบางช่วงบางตอนครับ

"......ผมมาพูดในฐานะคนพิจิตร วันนี้มาเห็นคนรุ่นใหม่ที่อยากทำงาน ...ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง..... ฝันเฟื่องอย่างเดียวไม่ได้....  ถามว่าพิจิตรงามเพราะอะไร? เราต้องมามองว่าเราอยู่ในพุทธรรมอ้อมกอดแม่น้ำ 2 สาย  คือ แม่น้ำน่าน และ แม่น้ำยม มีหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน  เค้าเลยว่าเป็นพิจิตร นี่คือความอบอุ่นทางด้านพุทธศาสน์ ...งามด้วยใจ งามไม่มีที่ติ.... เราไม่เคยเอาหลวงพ่อเงินมาไว้ในใจเลย เอาไปทำทางด้านพุทธพาณิชย์  ถ้าตรงนี้เราดึงกลับมาได้ไหม?  ผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้ว ไม่มีทางที่พิจิตรจะพัฒนาได้เทียบเท่า พิษณุโลก สุโขทัย    .....ที่ผมเห็นจุดแข็งพิจิตรเป็นลูกเมืองเหล่านั้น เหมือน จ.ลำพูน อาศัย จ.เชียงใหม่ ในความเจริญ....    ....ผมฉายให้เห็นวิสัยทัศน์ก่อนว่า ทำอย่างไรให้พิจิตรเป็นเมืองงามทั้งผู้อยู่และผู้มาเยือน... ผมผู้ว่าฯ ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นลูกชาวนา ทำนา กินข้าว รู้เลยว่าข้าวพันธุ์อร่อยที่สุดในพิจิตร  ก้อพันธุ์ขาวกอเดียวไง   อร่อยที่สุดแล้ว ท้าพิสูจน์ได้เลย     ....เรามีปัญหาถูกเรียกร้องตลอดผมก็ไปช่วยคุยอยู่ ทำนาแล้วไม่ได้เงิน.... ชาวบ้านเราปรับสภาพไม่ทัน ทำนาก็ทำนาอย่างเดียว แทนที่จะสับเปลี่ยน ปลูกข้าวโพด ปลูกผัก  หมุนเวียนกันไป  ไม่ต้องตะเกียกตะกายมาก ทุกอย่างมันอยู่ที่ "ใจ"  ทำไม่ยากหรอก เราทำได้ไม่ถึงเอง  ...คิดไม่ใช่เอาแต่คิดต้องคิดดี  ทำไม่ใช่เอาแต่ทำต้องทำดีด้วย...."

"....เรื่องเยาวชนผมแคร์มาก เพราะลูกหลานจะเป็นกำลังที่ดีในอนาคต  ผมมีวิธีคิด วิธีทำอยู่แล้วสมัยเป็นผู้ว่าฯที่ .เพชรบูรณ์ ทำมาแล้วได้ผลดีด้วย  มีเวทีเปิดให้มาพูดคุยกัน มีการแสดง ลานกีฬา อันนี้ผมคุยกับนายกฯอบจ.แล้วเห็นดีด้วย  ล้อมกรอบครอบครัวให้เข้มแข็ง ตอนนี้ครอบครัวเดี่ยวมีเยอะ สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้จดทะเบียนโดยเฉพาะนักธุรกิจ  เผื่อไว้โกง!!!   ...สังคมเปราะบางมาก เด็กมีปัญหาเยอะ เด็กที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ เด็ก ม. 2 - ม. 3 ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็ดี...  ไอ้กิจกรรมที่เราคิดไว้ ดีเจ ธรรมะ  ดนตรี  ศิลปะ  ประกวดเต้น ฯลฯ อะไรพวกนี้ก็ทำไปสิ      ...ที่คิดอยู่เนี้ยะยังไม่มีตังก์นะ แต่ถ้าจะทำผู้ว่าฯ มีปัญญาหาให้ได้.... .....ที่พูดเอาหัวใจมาพูด ไม่ใช่เอาปากพูด..... เวลาคิดก็คิดให้ดังๆ ทำให้เค้ารู้ว่าคิดอะไรอยู่ ช่วยกันคิด ทำ ถ้าทุกคนยอมรับ อย่างข้าราชการถ้าผู้ว่าฯทำ ทุกคนก็ต้องเอาด้วยทั้งนั้นแหล่ะ  แต่จริงๆแล้วต้องช่วยเหลือกัน..."

"...กิจกรรมที่ผมอยากเห็นคือ มีสมัชชาเด็ก โดยมีผุ้ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล แนะนำ เทคแคร์ มีกิจกรรมสาธารณะที่ไหนก็ได้ อย่างถ้าอยากเรียนรู้ป่า พิจิตรเราก็มีอุทยานแห่งชาติไชยบวร เป็นแหล่งป่าที่เดียวในพิจิตร หรือจะเข้าแคมป์ที่บึงสีไฟก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปต่างจังหวัดเลย  ...ประกวดดนตรี แข่งกีฬาก็ทำเลย  ตอนนี้แผนกีฬาผมทำเสร็จแล้ว พิจิตรเป็นจังหวัดที่ 3 ต่อจาก นนทบุรี  เพชรบูรณ์  สิ่งเหล่านี้ก็ทำได้... การทำงานกับเด็ก เป็นเรื่องละเอียดอ่อน บางครั้งเค้าคิดอะไรมากกว่าเราเยอะ..."

สุดท้ายผู้ว่าฯ "ปรีชา เรืองจันทร์"  ฝากไว้ว่า....

- การประชุมโดยมีเด็กเข้าร่วมอย่างนี้ไม่ควรใช้เวลาเย็นมาก

- หาตัวอย่างให้เด็กได้เลือก ดี เลว คือจะทำอย่างไรให้เด็กเลือกดี

- เหล้าบุหรี่ ที่พิจิตรเลิกขาย ขายไม่ได้ ตัวอย่างผู้ว่าฯอย่างผม ไม่กิน ไม่สูบ ผมกินน้ำเปล่า น้ำอัดลม กาแฟไม่ต้องมาเสิร์ฟ

- เศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้ในใจ ไม่ใช่ฟังเฉยๆ เอาตามพ่อ 

- ค่ายครอบครัวต้องทำให้ได้ กินข้าวกันทุกวัน

- ทุกวันนี้สังคมไทยผู้ใหญ่รังแกเด็ก งานเลี้ยงไม่มีเหล้าได้ไหม? งานศพไม่มีการพนันได้หรือเปล่า?  ...ธุรกิจทำได้แต่อย่ารังแกเด็ก... ถ้าทำผมถือว่าเป็นกาลกิณีของบ้านเมืองเลยนะ...

              "....ในฐานะที่เป็นผู้ว่าฯไม่สามารถสั่งการได้ทั้งหมด โดยเฉพาะความดีความชอบ ข้าราชการวันธรรมดาทำงานเหนื่อยแย่อยู่แล้ว ก็มาใช้วัน เสาร์-อาทิตย์ มาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก มีพื้นที่ทำกิจกรรม อาสาสมัคร คิด ทำร่วมกัน ไปคิดมาว่าอยากทำอะไร ไม่ต้องมาถามว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณอะไรยังไง ให้ไปทำอย่างเดียว เดี๋ยวข้อมูลที่ได้มาจากน้องๆ ผมจะนำมาสังเคราะห์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้มีแกนการประสานงานร่วมกัน มีโครงสร้าง กิจกรรม ทำต่อเนื่องไม่ใช่ไฟไหม้ฟาง...."

   ผู้ว่าฯ พูดรวดเดียวจบเลยครับ  ไม่ทันที่หมอสุรเดชฯจะสรุปใจความสำคัญอะไร? ยังกะผู้ว่าฯร่วมนั่งคุยมาก่อนหน้านี้ด้วย ในการนี้ผู้ว่าฯ ได้ขอชื่อ เบอร์โทร ผู้ประสานงานหลัก โดยเลือก "คุณนิ่ม" ประธานสภาเยาวชน ให้กลับไปทำแผนให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ (22 ธ.ค. 49) ทันทีแล้วค่อยมาคุยกันต่อ   ผมถึงกับโอ้โห!!! รีบขนาดนั้นเลยเชียว แล้วเค้าจะทำเสร็จไหมเนี้ยะ แต่ไม่เป็นไรท่านคงรีบทำงาน อยากให้เกิดผลไวไว  มองได้ทั้งสองด้านนะครับ ถ้าเป็นแผนที่ดีออกมาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด มีหน่วยงานเข้าร่วมทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องก็คงดี แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้น ความรีบร้อนจะนำไปสู่การเข้าหญ้าป่าพงที่ไหนก็ไม่รู้นะครับงานนี้  หวังว่า ทาง พมจ.พิจิตร ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคงช่วยกันทำงานกันอย่างเต็มที่แน่นอน ก็แหมไฟรนตูดซะขนาดนี้ อ้าวววววววววเป็นกำลังใจให้ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร

คำสำคัญ (Tags)#เด็กและเยาวชนพิจิตร

หมายเลขบันทึก: 68012, เขียน: 18 Dec 2006 @ 14:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 20, อ่าน: คลิก


ความเห็น (20)

ท่านพรหมลิขิต

บันทึกได้ละเอียดและเป็นธรรมชาติมากครับ...เยี่ยมมากครับ

 เข้าใจว่า พมจ. พิจิตร เดินหน้าได้อย่างดี จากกิจกรรมตามบันทึก หลังจากที่เรา(๑๗ จว) รวมทั้ง พิจิตร ด้วย มาประชุมกันที่ เชียงใหม่ฮิลล์  เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอนคงต้องติดตามดูพิจิตรอย่างใกล้ชิด

ผมฝากความระลึกถึง ท่านวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

 คุณ "พรหมลิขิต" ค่ะ แวะมาฟังผู้ว่าแถลงการณ์ค่ะ

โอ้โห!! เหนื่อยเหมือนกันค่ะ เหมือนกับอยู่ในห้องประชุมกับเขาด้วยเลย ฟังผู้ว่าฯ พูดแล้วหายใจแทบไม่ทันเลย เพราะท่านพูดเร็วมาก ไฟแรงจริง ๆ ด้วยสิ แล้วจะเข้ามาฟังรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมดี ๆ นะคะ

เยาวชนคือกำลังของชาติค่ะ ช่วยกันนะคะชาติจะได้เจริญหากเยาวชนมีคุณภาพ ไม่ก้าวร้าวเกเร ปัญหาสังคมจะลดน้อยลงค่ะ ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ ความเข้าใจของคนในครอบครัวจะเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้เยาวชนเป็นคนดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ "จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร"

     ขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับคำชม ก็เป็นบันทึกเพียวๆล้วนๆครับ ตามเนื้อหาสาระที่พูดคุยกัน แต่เอ๊ะ!!!! วันที่ประชุมวันนั้นทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ไม่ได้เข้าร่วม แต่ยังไงก็คิดว่าคราวต่อไปทาง พมจ.พิจิตรคงจะประสานเข้าร่วมแน่นอน  ถ้าเจอท่านวัฒนธรรมจังหวัดจะบอกว่าอาจารย์จตุพร จากแม่ฮ่องสอนฝากความคิดถึงนะครับ

เขียนเมื่อ 

คุณ Vij

ก็คงจะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ เพราะท่านผู้ว่าฯคนนี้เอาจริงเสียด้วย แต่ยังไงผลที่จะเกิดขึ้นคงเป็นเรื่องยาวครับ "เป็นหนังชีวิต" จะแก้ได้ก็ต้องว่ากันทั้งระบบเลย ไม่รู้ว่าจะทำกันได้แค่ไหนนะครับ ยังไงทุกฝ่ายก็พยายามเต็มที่ครับ "คุณ Vij" อย่าลืมเข้ามาติดตามความคืบหน้านะครับ

ออม(สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร)
IP: xxx.113.45.137
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆนะค่ะ พอดีว่าออมก้อทำงานอยู่กับสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดพิจิตรค่ะ ออมคิดว่าเป็นสิ่งดีมากช่วยกันทำกิจกรรมแล้วมีความสุขมากๆเหมือนได้บุญเลย เห็นคนอื่นมีความสุขก้อดีใจค่ะ สภาเด็และเยาวชนของจังหวัดพิจิตรเกิดขึ้นได้จากกลุ่มเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดพิจิตรพร้อมเครือข่ายเยาวชนทั้งจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจาก พมจ. สสจ. ท่านผู้ว่าราชการประจำจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานแสงตะวัน พร้อมทั้งหน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุนอีกมากตอนนี้สภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดพิจิตร ได้มีการให้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นจำนวนมาก และ ได้เข้าร่วมโครงการ child wash กับมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม  ตอนนี้ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซดและเกมส์(รูปแบบการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้คะ)เพื่อนป้องกันปัญหาการติดเกมส์ออนไลน์

(วันนั้นจำได้ว่าวันที่ออมและพวกๆพี่ในสภาเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมประชุมกับท่านผู้ว่านั้น ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ท่านผู้ว่าเป็นคนที่ใจดี มากๆ เข้าใจปัญหาต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเป็ฯอย่างมาก ตอนนี้พวกเราสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร กำลังดำเนินการจัดทำโครงการที่ได้กล่าวไว้กับท่านผู้ว่าและหน่วงงานที่มีส่วนร่วมในวันนั้นค่ะ  ) พวกเราจะต้องทำให้จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพและคุณภาพที่ดีค่ะ

คนหวังดี
IP: xxx.157.158.149
เขียนเมื่อ 

รู้เปล่าว่า ร.ร.ในเครือพิจิตรอินเตอร์น่ะไม่มีคุณภาพครูก็มัวแต่นั่งนินทากันไม่มีเวลาสอนเด็ก อีกหน่อยก็ไม่มีคนเรียนแล้ว โรงเรียนห่วยแตกแบบนี้ดิฉันล่ะหนักใจแทยผู้ปกครองของนักเรียนใน ร.รราษฎ์บำรุงจริงๆเลยค่ะยังไงขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแล

ด้วยนะคะไม่งั้น พวกครูไร้คุณภาพพวกนี้จะกินเงินเดือนของผู้ปกครองฟรีๆค่ะ

องค์รักษ์ พิทักษ์เด็ก
IP: xxx.113.45.137
เขียนเมื่อ 
คุนพรหมลิขิตครับ ผมอยากทราบว่าถ้าผู้นำทำตัวไม่ดีไม่เป็นแบบอย่าง ใช้อำนาจในทางที่ผิด มันต้องทำอย่างไง
คนดีไม่มีที่อยู่
IP: xxx.113.45.132
เขียนเมื่อ 
ทำไมสังคมตอนนี้ถึงเอารัดเอาเปรียบกันอยู่เรื่อยเลย มีการคอรับชั่นแบ่งผลประโยชน์กัน วุ้นวายกันจิง  แต่เราต้องยิ้มเข้าไว้  อยากรู้ว่าในพิจิตรมีใครทำงานเกี่ยวกับเด็กบ้าง และ กลุ่มที่อาสา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดเลยบ้าง  มีใหม   คุณพรหมลิขิต  ช่วยตอบหน่อยนะ อย่าเงียบไปเฉยๆ 
........นามแฝง..........
IP: xxx.24.130.116
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะเป็นคนพิจิตรกันหรือเปล่าค่ะ ทำไมทะเลาะกันจัง  ทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่ล่ะค่ะ   คุณจะยุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมค่ะเค้าจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขา  เขาจะคุยกันมันก็เป็นเรื่องของเค้า โรงเรียนเค้าจะเป็นอย่างไรมันหนักส่วนไหนของคุณไม่ทราบค่ะ แล้วตัวคุณดีนักหรอไปว่าคนอื่นเค้า  ขอฝากไว้แค่นี้แหละค่ะ
เจตพิจิตร
IP: xxx.86.163.198
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับคิดถิงบ้านจังสวัสดีชาวพิจิตรพิทยาคมทุกคนด้วยคับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ macau  คับใจเยนคับทุกคนช้วยกันได้คับ

เด็กพิจิตร
IP: xxx.172.45.105
เขียนเมื่อ 
หนูก็จบจากร.ร.ราษฎร์บำรุงมาค่ะ หนูรักโรงเรียนนี้มาก เพราะเป็นร.ร.ที่สร้างและอบรมพร้อมทั้งสั่งสอนให้พวกหนูมีวันนี้ได้ ทำไมต้องกล่าวโรงเรียนด้วยค่ะ คนพิจิตรด้วยกันทั้งนั้น คนเราต้องดูที่ศักยภาพมากกว่ที่จะมากล่าวหากันแบบนี้นะค่ะ
นนท์_เด็กพิจิตร
IP: xxx.123.236.209
เขียนเมื่อ 
คุณรู้ได้ไงว่าร.ร.พิจิตรอินเตอร์พวกครูไร้คุณภาพครูที่นี่สอนดีจะตาย  ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองมาเรียนสิงับ  (ปัจจุบันนี้ผมเรียนอยู่พิจิตรอินเตอร์ง้าบบ)
(แล้วคุณว่าไม่มีใครเรียนน่ะหรอเหะ ๆ 800+คนแล้ว)
รู้สึกว่าคุณว่าร.ร.นี้แรงไปมั้ยงับ   คุณลองมาดุเองดีกว่าแล้วจะรู้ว่าร.ร.นี้เป็นยังไง
ถ้าไม่ดีร.ร.เราจะได้รางวัลพระราชธานได้ยังไงล่ะงับ
นายวิโรจน์ สะมะถะธัญกรณ์
IP: xxx.113.17.177
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมชื่อทรายครับ อายุ17 ปี  จาก ร.ร. โพธิ์ไทรงามวิทยาคม  นะครับ  ผมอยากร่วมงานกับกลุ่มแสงตะวันจังเลยครับ แต่ผมไม่คอยมีเวลาว่างมากนัก (ถ้ามีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรก็ส่งมาทางอีเมลล์ของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปให้นะครับ)  และสุดท้ายที่จะสุดผมก็ขอให้พี่ๆที่ทำงานกับสภาเด็กและเยาวชน จ. พิจิตร  ทำงานกันอย่างมีความสุขมากๆนะครับ แล้วผมจะมาเยี่ยมใหม่นะครับ 

 

จาก ทราย 5/2  ครับ

moo_mat
IP: xxx.7.163.67
เขียนเมื่อ 

ถึงคุนคนหวังดี  ไม่มีอารัยทามหรอค่ะถึงมานั่งด่าสถาบันคนอื่นเค้า  สถาบันใคร  ใครก้อรัก  คุนด้ายมานั่งเรียนที่นี้หรืองัย  คุนถึงรุว่าโรงเรียนของเราถึงไม่มีคุณภาพ  คุณเอาอารัยมาวัด  ว่าโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ไม่มีคุณภาพ  คุนรุด้ายยังงัยว่าคุณครูของพวกเราทุกคนไม่มี่คุณภาพ  คุนเคยมานั่งเรียนกับพวกเค้าหรอ  ในฐานะที่หนูเป็นเด็กธรรมดา ๆ คนหนึ่ง  หนูอยากให้คุนเลิกประนามสถาบันคนอื่นได้แล้ว  ไม่มีใครที่จาดีทุกอย่างคนเรามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี  หนูอยากให้คุนลงดลับไปคิดใหม่ลองเอาใจเค้ามาใส่ใจเราบ้าง  ว่าถ้าโรงเรียนของคุนโดนว่าอย่างโรงเรียนของเราบ้าง  คุนจาคิดยังงัย

ป.ล.มีอารัยออนเอ็มมาหาพวกเราด้าย  [email protected]  เด็กที่รัก ร.ร.

ยัยตัวร้าย
IP: xxx.7.163.67
เขียนเมื่อ 

คุณเป็นใคร  ถ้าคุณเป็นคนที่มีการศึกษาและมีมารยาทได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดี คุณคงรู้ว่าการด่าว่าสถาบันการศึกษาของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไร้มารยาท  ผู้ที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีจะไม่ปฎิบัติตนอย่างนี้ ขอบคุณในความหวังดี ที่อุตส่าห์วิพากวิจารณ์โรงเรียนของพวกเราน่ะค่ะ

จาก เด็กการศึกษาน้อย

คนเดินสายกลาง
IP: xxx.7.163.58
เขียนเมื่อ 
ก้อหยุดกันได้แล้วจ้าเด็กๆ  ใกล้สอบแย้วน่า  ตั้งใจอ่านหนังสือดีกว่า  ปล่อยเถอะ  สิ่งไหนดี มันก้อจะดีด้วยตัวมันเองไม่ต้องประกาศ   แต่ถ้าสิ่งไหนไม่ดีมันก้อจะแสดงให้เห็นในวันข้างหน้าจนได้  ความอดทนและการให้อภัยต่อกันคือสิ่งที่ครูทุกคนอยากให้เด็กๆเก็บติดตัวไปตลอดนะ  เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
เยาวชนคนหนึ่ง
IP: xxx.123.239.72
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เยาวชนของจ.พิจิตรกำลังหน้าเป็นห่วงอย่างมาก เด็กพิจิตรมีปัญหาทางสังคมมากมาย ที่รอให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายมาช่วยแก้ปัญหาให้พวกเค้า เค้ากำลังต้องการผู้นำที่ดี และแบบอย่างที่ดี ในฐานะเด็กพิจิตรคนหนึ่งที่อยากเห็นอนาคตเด็กพิจิตรในทางที่สดใส ไม่เดินหลงทางกันอย่างที่เป็นทุกวันนี้ อยากจาขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนควรร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อลูกหลานของท่านเอง ถ้าเยาวชนไทยทุกคนยังเป็นแบบนี้ แล้วอนาคตของชาติในวันหน้าละ จะเป็นยังไง สงสารพ่อหลวงของเราบ้าง ท่านทำงานเหนื่อยมากทุ่มเทแรงงานแรงใจให้กับราษฏรของท่าน แล้วพวกท่านทุกคนละทำอะไรให้บ้านเกิดเมืองนอนของท่านบ้าง นอกจาก โกง โกง และ โกง กอบโกยผลประโยชน์เข้าหาตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ชาวพิจิตรทุกคนจะร่วมมือกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อไปบริหารประเทศในภายภาคหน้า ประเทศจะเจริญก้าวหน้าหรือไม่ บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก ในฐานะเด็กพิจิตรคนหนึ่ง หนูก็อยากขอแค่นี้ เพราะหนูทนเห็นเด็กพิจิตรในสภาพที่แย่ ๆ อย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว ขอความกรุณาผู้ใหญ่ทุกท่านช่วยร่วมมือกันได้แล้วน่ะค่ะ

..................เยาวชนคนหนึ่ง พ.อ. 5/2550..............

น่น
IP: xxx.123.237.168
เขียนเมื่อ 

ชุดสวยดีเนอะ

ฟ้า
IP: xxx.123.237.168
เขียนเมื่อ 

ทำไมต้องใส่กระโปรงสีฟ้า(ไม่สวยเลย)

IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

ถ้าไม่มีคนไม่ดี  แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไร ว่าใครเป็นคนดี**********แต่ที่แน่    คุณดีพอที่จะตัดสินว่าคนอื่นไม่ดี**